> 04 « mes’e paschixèdda « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 4/12/2013

S’indipendentismu sardu andat a protzessu. A Manca: “s’arrocamentu est recìprocu”

(IlMinuto) – Casteddu, 4 de su mesi de paschixèdda – S’at a oberri su 6 de su mesi de làmpadas de su 2014 in Tàtari su protzessu a su movimentu de liberamentu natzionali sardu. 18 is indipendentistas spreculitaus e mandaus a giudítziu de su Gup Giusepi Pintori. S’acusa fata de su Pm Paolu De Angelis est sa de assòtziu avotoladori. Essi ogetu de unu protzessu polìticu est sèmpiri faddiu. Oi, a pagu mesis de is eletzionis, s’Itàlia si ndi scidat e pigat su determinu, agoa de seti annus de s’Operatzioni Arcadia, de mandai a protzessu s’indipendentismu sardu. Unu protzessu, ddu amentus, chi no si fundat asuba de nisciuna proa cuncreta, ma chi est fabricau totu apitzus de intercetatzionis ambientalis e telefonicas. Diversus nòminis spriculitaus faint parti de s’organizatzioni a Manca Pro s’Indipendentzia, chi cun d-una nota de imprenta cumentat aici su determinu de su Gup: “De annus meda su partidu nostru est fertu de una cassa a is cogas manna meda e de una ‘criminalizzazione’ chi tenit s’obietivu de destruiri sa strutura nostra e sa mantessi bidea de su sotzialismu de liberamentu natzionali”. Sighi a ligi ‘S’indipendentismu sardu andat a protzessu. A Manca: “s’arrocamentu est recìprocu”’

“Piessinnus me in sa scridura de Antoni Cossu in s’arrumanzu Mannigos de Memoria”

Ùrtimas tres pàginis de s’arrumanzu
Is ùrtimas cincu arrigas
E Maria Frantzisca: — Paret una ’isione, custos meses.
E Tatanu: — Est una ’isione, Maria Frantzi’, una ’isione. Mannigos de memoria. A ischis ite cheret narrer? Mannigos de memoria. In Sardinnia, cosas gosi no nn’at capitadu mai, e chissai si nn’at a capitare.

Est acabbadu su contu

1978-1982

Scritu apustis

de s’autori

Una de sas peleas prus mannas, poninne e torranne a ponner custu contu, est istada sa manera de iscrier.

Comente s’iscriet su sardu?

Finas a oe semus iscapos, in recatu chi paret ìnnidu, e onniunu seberat s’erbighedda chi dd’agradat, como tirivozu e pois frenalzu, e in ora de fàmene, canno su logu est paschidu e abbulutzadu, o in die de traschia o in logu arestadu, che passat sa malesa, ardupintos mancari o fozas de rù. Sighi a ligi ‘“Piessinnus me in sa scridura de Antoni Cossu in s’arrumanzu Mannigos de Memoria”’

(Italiano) Sit-in Comitato S’Arrieddu per Narbolia. Oggi udienza Tar Sardegna serre fotovoltaiche

Sighi a ligi ‘(Italiano) Sit-in Comitato S’Arrieddu per Narbolia. Oggi udienza Tar Sardegna serre fotovoltaiche’

(Italiano) A Sassari una festa con i migliori surfer della Sardegna

Custu artìculu s\\\\\\\’agatat sceti in %LANG: