> 10 « mes’e arbili « 2014 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 10/04/2014

Unu biàgiu originale cun is campos de agiudu internatzionale

(IlMinuto) – 10 de abrile – Immoe chi est arribadu su beranu est torrende a si pònnere in motu sa màchina de is campos internatzionales de traballu voluntàriu, una manera originale de cumentzare unu biàgiu.

Is campos de traballu voluntàriu internatzionale, in Europa e in totu su mundu, sunt un’esperièntzia forte de “cundivisione”: una manera pro intrare de a beru in una cultura e in una sotziedade diversa dae sa nostra, cumpartzende sa die e su tempus nostru, de traballu e de recreu, cun giòvanos e persones bènnidas dae totu su mundu, faghende unu traballu chi at una utilidade sotziale e agiudende sa comunidade chi at acollidu a is voluntàrios.

In custos biàgios non si faghent cursos de limba. Su chi is giòvanos ant a atzapare est unu raportu beru cun sa comunidade de su logu, chene s’intermediatzione de is sovrastruturas turìsticas.

Ma pro ite bos bolimus cussigiare custu tipu de vacàntzia? Isceti pro donare a su giòvanu biagiadore (chi depet tènnere nessi 16 annos), sa possibilidade de ismanniare is orizontes culturales suos.

Is campos de traballu (work camps) sunt esperièntzias de voluntariadu chi durant pagu tempus – organizadas dae paritzos assòtzios chi donant sa possibilidade de bìvere pro unu tempus chi in gènere est de 2/3 chidas in un’ambiente multiculturale, impignende•si in atividades de utilidade sotziale cuncreta, imparende su balore de su cunfrontu e de su istare paris. Sighi a ligi ‘Unu biàgiu originale cun is campos de agiudu internatzionale’

In Gonnosfanadiga seminàriu de annestru a gratis de web marketing

(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mesi de arbili – Sa Jservice, cun s’amparu de su Comunu de Gonnosfanadiga e s’agiudu de s’ACCP Sant’Antoni de Santadi – Àrbus e de SardegnaE20, aprontat po su 12 de su mesi de arbili de is 9.30 a is 18.30, in s’àula consiliari de arruga Reina Eleni 2 in Gonnosfanadiga, unu seminàriu de annestru a gratis de web marketing. In su seminàriu ant essi amostaus is modus chi ant a permiti de isfrutai is possibilidadis de internet po donai prus visibilidadi e busines, atressu de s’impitu de is giassus web e de is social network comenti Facebook, Twitter e medas àterus. Sighi a ligi ‘In Gonnosfanadiga seminàriu de annestru a gratis de web marketing’

Sa comunicatzioni de sa cultura a is tempus de is social media: In Casteddu workshop cun Luisella Carnelli

(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mesi de arbili – In cali modu depit essi ghiada sa comunicatzioni de sa cultura a is tempus de is social media? E intre is medas social chi teneus cali funt is chi permitint diaderus de tenni un’intramentu? Si nd’at a chistionai sàbudu 12 de su mesi de arbili a cumentzai de is 9.30 in su Conservatòriu de mùsica Giovanni Pierluigi Da Palestrina de Casteddu cun con Luisella Carnelli. S’atopu tenit comenti tìtulu “Is làcanas de su social media marketing po is artis e sa cultura”. Sighi a ligi ‘Sa comunicatzioni de sa cultura a is tempus de is social media: In Casteddu workshop cun Luisella Carnelli’