> 16 « mes’e làmpadas « 2014 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 16/06/2014

Protesta Ecotopia. A Manca: solidariedadi a traballadoris e istudiantis

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de làmpadas – Una giunta regionali chi narat de essi a difesa de su diritu a s’istùdiu e unu Presidenti, Francesco Pigliaru, chi in sa campagna eletorali passada, at fatu de s’annestru e de sa cultura su cuaddu de batalla suu. Epuru in Nùgoro is cosas no andant comenti iant a depi andai. Cida passada, difatis, sa primu tzitadi de sa Barbàgia est istètia mòvia de sa protesta de is traballadoris de sa cooperativa Ecotopia, sa, po si cumprendi, chi in Nùgoro ghiat is serbìtzius aintru de s’Universidadi. Su motivu? S’ausèntzia de is finatziamentus e de is istipendius de parti de sa Regioni. Sighi a ligi ‘Protesta Ecotopia. A Manca: solidariedadi a traballadoris e istudiantis’

ProgReS Progetu Repùblica arremaciat realia Progetu Liànora

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de làmpadas – Est satisfada ProgReS Progetu Repùblica Aristanis po is ùrtimas afirmassionis de s’aministradori delegau Saras Massimo Moratti, chi in su seminàriu chi s’est isboddiau in s Facoltadi de Ingegneria de Casteddu at afirmau de essi prontu a retirai su progetu si sa populatzioni fessat contrària. Su chi fuit a Moratti est su No sicu de sèmpiri acotzau e portau ainnantis de sa comunidadi: “is comunidadis – amentat ProgReS – ant giai esprimiu unu dennegu a su progetu su 30 de su mesi de maju, in su cunfrontu pùblicu, prevìdiu de su critèriu regionali po sa ‘Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)’, cun sa sotziedadi interessada”. Sighi a ligi ‘ProgReS Progetu Repùblica arremaciat realia Progetu Liànora’

Poligonus. Zuncheddu: “S’Istadu pigat tempus”

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de làmpadas – “S’Istadu italianu no tenit intentzioni de ‘smilitarizzare’ is tres poligonus in Sardigna”. Est cantu afirmat s’ex-consillera regionali Claudia Zuncheddu pretzisendi ca “su poligonu de Ciurra est in su coru de istrategias de afàrius internatzionalis, mediaus de s’Istadu chi ‘subappalta’, innoia chinisiollat podit isperimentai su chi bolit, bastat un”autocertificazione”. “In 50 annus e prus de esercitatzionis – sighit sa segretària de su movimentu Sardigna Libera – si cumprendit sa cumassa de ballas chi si podint essi cravadas in su sutaterra impestendi cun su suluvru de s’òssidu su terrenu e is tzitzas acuiferas”. Sighi a ligi ‘Poligonus. Zuncheddu: “S’Istadu pigat tempus”’

Un’atu de acanarjadura nou a s’indipendentista Bruno Bellomonte

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de làmpadas – Un’acanarjadura. Est custa sa definitzioni donada de is indipendentistas de A Manca pro s’Indipendentzia a petus de s’operatzioni de scontròriu chi bit una borta galu comenti protagonista a su ferrovieri e sindacalista inidipendentista Bruno Bellomonte. Sighi a ligi ‘Un’atu de acanarjadura nou a s’indipendentista Bruno Bellomonte’