> 21 « mes’e làmpadas « 2014 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 21/06/2014

Tarragona una tzitade de non pèrdere. Biàgiu a Catalugna

(IlMinuto) – Casteddu, su 21 de làmpadas – Una vacàntzia in una tzitade galana de sa Catalugna: TarragonaUn’esperièntzia de biàgiu chi cheret cussigiada pro is giòvanos. Un’arcu romanu, unu portale romànicu, una gianna modernista. Medas, e semper interessantes, sunt is giannas de sa Catalugna. Comintzat de aici unu biàgiu in su tempus, acumpangiadu dae sa mùsica de una limba antiga chi at s’ispìritu forte de is òmines chi dda faeddant e chi contat un’istòria de importu.

Sa Catalugna ischit contare istòrias antigas de unu pòpulu fieru, chi s’iscurtat mègius sètzidos in sa mesa, bufende unu binu bonu e papende “pa amb tomàquets” o “escudella i carn d’olla”.

In Catalugna, tra is medas logos de bìdere b’est de seguru Tarragona, tzitade in s’oru de su mare, aberta, lugorosa e semper acasagiadora. Sa tzitade prus manna de sa Costa Daurada dae su 2000 est intrada in su Patrimòniu de s’Umanidade pro sa sienda archeològica e architetònica sua.

Sighi a ligi ‘Tarragona una tzitade de non pèrdere. Biàgiu a Catalugna’

(Italiano) Gestione San Raffaele di Olbia. La proposta di ProgReS

Sighi a ligi ‘(Italiano) Gestione San Raffaele di Olbia. La proposta di ProgReS’