> 28 « mes’e làmpadas « 2014 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 28/06/2014

Unu biàgiu a s’aventura: a Cabu Nord

(IlMinuto) – Casteddu, su 28 de làmpadas – Si istimais s’aventura e seis ispìritos lìberos, tando custu est su biàgiu giustu pro bois. A ue? A Cabu Nord, su logu in ue agabbant is terras de Europa e in ue, si ais a partire in s’agabbu de cabudanni, podeis castiare s’arbèschida boreale!

Unu biàgiu originale custu, chi cussigiamus a is giòvanos chi ddis praghet s’aventura! Cabu Nord est unu paradisu a beru e custu est su biàgiu giustu pro bois.

B’at prus de una manera pro bi andare: aèreu, nave o corriera. Nois bos cussigiamus is ùrtimos duos. Sa Hurtigruten fiat una nae postale e oe giughet is biagiadores dae Bergen a Cabu Nord, colende in totu sa costa de sa Norvègia. Is panoramas sunt un’ispantu. S’ùrtima firmada est in Honningsvåg, sa bidda prus a curtzu a Cabu Nord. Dae in cue si podet leare sa corriera opuru, in s’istadiale, is prus coragiudos podent proare su caminu longu de trekking a pee: sunt 30 chilòmetros.

Sighi a ligi ‘Unu biàgiu a s’aventura: a Cabu Nord’