> 15 « mes’e argiolas « 2014 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 15/07/2014

Unu biàgiu a connòschere su Liechtenstein

(IlMinuto) – Casteddu, su 15 de argiolas – B’at una terra in su coro de is Alpes, minore e manna in su matessi tempus, chi meresset a beru de èssere connota. Est su Liechtenstein, chi est unu de is istados prus minores de su mundu, no at mare ne aeroportos e b’istant 36000 persones isceti.

Si boleis bìdere custa perla pitica de su mundu, podeis cumentzare dae Vaduz, sa capitale, e dae cue andare a bìdere totu is incantos naturales chi bos donat su logu.

In s’ufìtziu de su turismu si podet leare unu pass “aventura” pro una, duas o tres dies. Cun custu pass podeis bìvere esperièntzias prenas de emotziones, seberende intre prus de binti atratziones diversas.

Sighi a ligi ‘Unu biàgiu a connòschere su Liechtenstein’

(Italiano) aMpI ritira appoggio politico a FIU

Sighi a ligi ‘(Italiano) aMpI ritira appoggio politico a FIU’