> 08 « mes’e maju « 2015 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 8/05/2015

Tèmpiu: incontru cu Ambiente Italia. Nuitai e dubbi

(IlMinuto) – Cagliari, 8 magghju – Malti passatu s’è autu in Tèmpiu l’incontru cun li zittadini timpiesi e di l’Alta Gaddhura cu Ambiente Italia, nou gestori di l’alga e igieni pùbblica, ulganizzatu pa prisintàssi a la zittadinanzia e pa illustrà nuitai di lu silvizu. Da ghjinnàgghju la gistioni di lu silviziu è in capu a Ambiente Italia S.r.l., joint-venture chi nasci l’annu passatu fra Gesenu S.p.A di Perugia (vècchju gestori chi è in palti in AI pa lu 20%) e la Eco Nord, sòzietai di Varese.

Prisenti pa l’Unione di li Comuni, Marco Ladu, direttori di l’esecuzione di lu contrattu. Pa lu Comuni di Tèmpiu, lu Sìndicu Romeo Frediani, e pa Ambiente Italia lu rispunsabili di AI in Saldigna, Alvaro Rosa.

Ugghjettu di l’incontru li nuitai innat’ a l’ulganizzazioni di la chèrrita ghjanna pa ghjanna intrati a rigimu da la dì 4 di magghju. Sighi a ligi ‘Tèmpiu: incontru cu Ambiente Italia. Nuitai e dubbi’