> mes’e ledàminis « 2016 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archìviu de mes'e ledàminis 2016

Avisu púbblicu de sa província Sud Sardigna a is operadoris econòmicus de is comunus de Biddacidru, Giauni, Gùspini, Pabillonis, Seddori, Serrenti e Mara Arbarei

Sa Província Sud Sardigna, ponendi a dispositzioni su dinai de sa L.R.6/2012 po sa prumotzioni linguística bisíbbili de sa língua sarda, at decídiu cun is comunus alleaus de su progetu, Giauni, Gúspini, Pabillois, Seddori, Serrenti, Biddacidru e Mara Arbarei, de cumbidai totus is operadoris interessaus a ammostai s’acunsentimentu insoru po s’umperu e s’avaloramentu de sa língua sarda in is atividadis diferentis de cumpeténtzia, po fai insinnias, listas (“menù”), cartellinus ed etichetas de merci, e aici sighendi.
Sa tarea de su progetu est sa de lompi a su bilinguismu sardu – italianu e de umperai su sardu cun sa matessi dinnidadi de s’italianu in sa cumpridura de is atividadis de trabballu, istitutzionalis e puramenti acapiadas a sa vida de dónnia dí.

Sighi a ligi ‘Avisu púbblicu de sa província Sud Sardigna a is operadoris econòmicus de is comunus de Biddacidru, Giauni, Gùspini, Pabillonis, Seddori, Serrenti e Mara Arbarei’

(Italiano) Tempio: aspra polemica sul caso Servizi Sociali mosso da Monica Liguori

Sighi a ligi ‘(Italiano) Tempio: aspra polemica sul caso Servizi Sociali mosso da Monica Liguori’

“Topologie postcoloniali: innovazione e modernizzazione in Sardegna”. Unu lìbburu de A. Mongili

(IlMinuto) – Casteddu, 1 de su mesi de ladàminis – Su 3 de Austu fia passendi in Pratza Zampillo in Biddacidru, po andai in libreria, candu apu biu una meca de cadiras, càscias altoparlantis e unu bangu cun líbburus. Apu domandau a genti chi fiat ingunis cali acontéssiu nci fiat e m’ant arraspustu: “sa presentada de líbburu Topologie Postcoloniali de Alessandro Mongili organizada de “Assemblea Permanente”, m’est partu interessanti e mi seu stentada a ascurtai. Beh! Morali de su contu in libreria non nci seu lómpia ma apu passau unu merí praxili e de profetu. Apu lígiu su líbburu e m’est bénnia s’idea de furriai in sardu calincuna pàgina.

Su líbburu de Alessandro Mongili partit de unus cantus casus de innovatzioni in unu logu cunsiderau“arretrau” che sa Sardigna e analizendiddus sighendi is Istúdius Postcolonialis, ponit in luxi cumenti non sémpiri s’innovatzioni apat prodúsiu inclusioni ma a bortas esclusioni. Custu fatu at contribbuiu a apoderai un’istadu de subbalternidadi. Segundu s’autori, non balit a ispiegai is processus sa cuntrapositzioni modernidadi/costumu e nimmancu una preténdia “identidadi sarda chi a bortas est idealizada e àteras est cunsiderada s’arraíxini de dónnia mali”. Po ispiegai custus processus Prof. Mongili ispostat s’atentzioni de su chi est cunsiderau su caràtiri/naturali de is sardus, segundu sa cultura dominanti, a su problema de su domíniu e de su podériu, meda bortas de genia coloniali. Sighi a ligi ‘“Topologie postcoloniali: innovazione e modernizzazione in Sardegna”. Unu lìbburu de A. Mongili’