> ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de s'argumentu ''

Tèmpio Pausania. Guastu a Monti Ruju, dissilvizi in citài

(IlMinuto) – Casteddu, 8 de tìula – Tèmpiu Pausania. Zittadini timpiesi inzivuti pa lu solitu dissilviziu idricu pa un guastu a un mutori di la stazioni di pompagghju di Monti Ruju. Passata ora di gustatu di luni, scelta in locu in umbè di casi e attivitai cummelciali di lu centru gaddhuresu. Dissilvizi ch’ hani avvizzatu la comunitai, più e più da un annu a chist’ala, ma la cuincidenza cu li 34° di massima d’arimani hani fattu divintà la cosa ancòra più grigia puru pa ca pussedi puzzoni di riselva. Una cundizioni d’emelgenzia ch’è illa “normalitai” di li dissaccelti, casgioni di folza magghjori chi sulleani da scudialtà palticulari lu Gestori Unicu ma chi no impidini, oltr’ a l’infadugghjni, lu pesu pa zittadini e cummelcianti di cumparà da priati folnituri minori d’ea. Sighi a ligi ‘Tèmpio Pausania. Guastu a Monti Ruju, dissilvizi in citài’

(Italiano) Documento: Comitato Sant’Agostino scrive al sindaco di Alghero

Sighi a ligi ‘(Italiano) Documento: Comitato Sant’Agostino scrive al sindaco di Alghero’

(Italiano) Prezzi a Cagliari: a gennaio acqua più “salata” (+5,5%)

In Marrùbiu nascit s’impiantu de distributzioni de àcua potàbili e gasada po is tzitadinus

(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mesi de ledàminis – Est ativu in Marrùbiu de lúnis 15 de su mesi de ledàminis, in pratza Amsicora, s’impiantu de distributzioni de àcua potàbili  gasada e naturali obertu a totus is tzitadinus residentis in sa bidda in provìntzia de Aristanis. Sa proposta de s’Aministratzioni comunali, tenit s’iscopu de agiudai a is famílias marrubiesas donendi a totus unu beni primaxu e netzessàriu comenti est s’àcua. “Eus calculau – si ligit in d-una nota de imprenta de su Comunu – ca dógnia família at a podi arresparmiai asumancu 500 eurus a s’annu”. Sighi a ligi ‘In Marrùbiu nascit s’impiantu de distributzioni de àcua potàbili e gasada po is tzitadinus’

(Italiano) Disservizi Abbanoa. Prende il via la raccolta firme del Comitato “AbbaNostra Osilo”

Sighi a ligi ‘(Italiano) Disservizi Abbanoa. Prende il via la raccolta firme del Comitato “AbbaNostra Osilo”’