> ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de s'argumentu ''

Un’atu de acanarjadura nou a s’indipendentista Bruno Bellomonte

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de làmpadas – Un’acanarjadura. Est custa sa definitzioni donada de is indipendentistas de A Manca pro s’Indipendentzia a petus de s’operatzioni de scontròriu chi bit una borta galu comenti protagonista a su ferrovieri e sindacalista inidipendentista Bruno Bellomonte. Sighi a ligi ‘Un’atu de acanarjadura nou a s’indipendentista Bruno Bellomonte’

(Italiano) Il riscatto di Bellomonte, figlio libero di Sardigna

Sighi a ligi ‘(Italiano) Il riscatto di Bellomonte, figlio libero di Sardigna’

(Italiano) La Corte d’Appello lo ribadisce: “Bruno Bellomonte è innocente”

Custu artìculu s\\\\\\\’agatat sceti in %LANG:

Apellu contra a Bellomonte “Assortu poita su fatu no susistit”

(IlMinuto) – Casteddu, 25 de su mesi de ledàminis – Donai de Bruno Bellomonte a s’imaginariu colletivu una bidea giai frima de crupa, fabricada asuba de unu teorema chi, comenti amostat sa senténtzia de primu gradu pronuntziada de sa Corti de Assise de Roma in data 21 de su mesi de totussantus de su 2011, no at tentu nisciunu reprova cun sa realidadi. “Assortu poita su fatu no susistit”. Si netzessàriu eus a arripiti custa fórmula no una ma milla bortas. “Assortu poita su fatu no susistit”: Bruno Bellomonte est innotzenti. Ma poita su Procuradori de Roma bolit reformai sa senténtzia de primu gradu, aspriai is penas po totus is imputaus cundennendi is chi funt stétius assortus puru de s’acusa de “assótziu rebellu cun iscopu de terrorismu, volatzioni de sa lei asuba de is armas e detenimentu”? Po a Manca pro s’Indipendentzia, organizatzioni política de sa cali Bruno Bellomonte est dirigenti, s’intzimia est de si cicai in s’iscontróriu italianu, chi – afirmat in d-una nota de imprenta - ”est in cica de una senténtzia política po degollai a sa manca indipendentista sarda e indebilitai su protzessu inesoràbili e istóricu de sa mancebatzioni natzionali e sotziali de sa natzioni sarda”. Sighi a ligi ‘Apellu contra a Bellomonte “Assortu poita su fatu no susistit”’

(Italiano) La storia infinita di Bruno Bellomonte

Sighi a ligi ‘(Italiano) La storia infinita di Bruno Bellomonte’