> ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de s'argumentu ''

Cumentzat su segundu ciclu de atopus asuba de s’allevamentu de sitzigorrus

(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mesi de paschixèdda – Si tzerriat “elicicoltura” s’allevamentu de sa gioga a iscopu alimentari. Obietivu de custu bratzu de sa “zootecnia” est prodúsiri cantidadis mannas de molluscus po ddus bendi a is ristorantis interessaus. Est própriu asuba de s’allevamentu de su sitzigorru chi sa Provìntzia de su Campidanu de Mesu, cun s’agiudu de s’Agentzia Laore, at a aprontai unu ciclu di atopus didàticus. Agoa de sa fortuna de sa primu editzioni chi s’est isboddiada su beranu passau, at cumentzai difatis su segundu ciclu de imparu puru asuba de s’allevamentu de sa gioga, chi at essi presentau lúnis 10 de su mesi de paschixèdda a is 16.00 in sa domu de sa Presidéntzia de sa Provìntzia in bia Carlu Felici 267 in Seddori. Sighi a ligi ‘Cumentzat su segundu ciclu de atopus asuba de s’allevamentu de sitzigorrus’

In Porto Conte un’atopu asuba de “‘Agroalimentare’, pisca e biotecnologias”

(IlMinuto)- Casteddu, 6 de su mesi de totusantus – Ant essi presentaus martis 13 de su mesi de totusantus a cumentzai de is 9.30 in is aposentus de Porto Conte Circas, is bandus “‘Agroalimentare’, pisca e biotecnologias” de su programa ispecíficu “Coperatzioni” de su Setimu Programa Cuadru. S’atopu at a donai prus atentzioni a is argumentus finatziarius de su progetu europeu. Ant essi difatis donadas notzionis pràtigas po fai su budget de is propostas de candidatura. Po pigai parti a sa diri de scedas est netzessàriu a s’iscriri cumpilendi sa dimanda de iscritzioni. Sighi a ligi ‘In Porto Conte un’atopu asuba de “‘Agroalimentare’, pisca e biotecnologias”’

Cursus. Angetzia Laore promovit unu caminu po operadori de fatorias didàticas

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mesi de cabudanni – Unu cursu po diventai operadori de fatoria didàtica. Est su caminu de imparu po is operadoris de sa provìntzia de Tàtari aprontau de s’Agentzia Laore Sardigna e indiritzau a totus is chi “bolint cumentzai in s’azienda agricula serbítzius educativus e didàticus po is iscolas”. Sighi a ligi ‘Cursus. Angetzia Laore promovit unu caminu po operadori de fatorias didàticas’

(Italiano) Mobilità Internazionale per la formazione e l’occupazione giovanile: a Cagliari la conferenza pubblica di Tdm 2000

Sighi a ligi ‘(Italiano) Mobilità Internazionale per la formazione e l’occupazione giovanile: a Cagliari la conferenza pubblica di Tdm 2000′

“Cursus de imparu po is cassintegraus in tardamentu mannu e aprontaus mali”. Sa denúntzia de Cgil, Cisl e Uil

(IlMinuto) – Casteddu, 9 de su mesi de austu – “Is tardamentus de is cursus de imparu po is cassintegraus arriscant de cumpromiti is políticas ativas chi serbint a donai una baga de traballu a milli e prus de milli disimperaus, ma a fai puru sighiri is finatzimentus statalis i europeus chi tocant a sa Sardigna”. Est cantu denuntziant is segretàrius regionalis de Cgil, Cisl e Uil Marinora Di Biase, Giovanni Matta e Elisabetta Sorgia, pedendi a s’assessori regionali de su Traballu Antonio Angelo Liori “s’obertura de unu cunfrontu prontu cun is sindacaus”.

Sighi a ligi ‘“Cursus de imparu po is cassintegraus in tardamentu mannu e aprontaus mali”. Sa denúntzia de Cgil, Cisl e Uil’