> ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de s'argumentu ''

Pàgina 2 de 14

Sardigna, terra de istràngius

(IlMinuto) – Casteddu, 7 de su mesi de arbili – Mancai sa crisi ecònomica internatzionali e una sotziedadi agangada de su colonialismu ecònomicu e culturali italianu, funt in abundàntzia is personis chi lompint de diversus istadus de su mundu e chi “iscerant” sa Sardigna comenti logu innoia bivi, calencuna borta comenti logu provisòriu de su viàgiu insoru de circa de una vida prus bella. A cantu narat su Raportu “Sardigna in tzirfas 2014“, fatu de su Serbìtziu Istatistica de s’aministratzioni regionali chi s’agatat in su giassu de sa Regioni, est difatis de 35.610 unidadis sa “genti istràngia residenti in Sardigna a su 31 de su mesi de paschixedda de su 2012″. Sighi a ligi ‘Sardigna, terra de istràngius’

(Italiano) Appuntamenti: “Storie di rifugiati” al Teatro Nanny Loi di Cagliari

Sighi a ligi ‘(Italiano) Appuntamenti: “Storie di rifugiati” al Teatro Nanny Loi di Cagliari’

In Mamone est record furesteris. “No ddoi at su traballu”

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de paschixèdda – Aumentant is furesteris in sa Colónia Penali de Mamone, in provìntzia de Nùgoro. S’arribu di àterus 17 tzitadinus privaus de sa libertadi at portau s’índixi de is preséntzias a su 93% (in su mesi de ledàminis furiat arribau a s’88%). Craramenti una percentuali aici arta no podit “tenni fiàntzia de traballu adecuau mancai is programas di avaloramentu de is produtzionis agriculas”, afirmat Maria Grazia Caligaris, presidenti de s’Assótziu Sotzialismu Diritus e Reformas, pretzisendi ca “su dinai po su finantziamentu de is fainas po su traballu istraordinàriu e comunu funt iscassas e sa majoria de is presoneris est custrinta a abarrai po tempus meda chentza de fai nudda in is camaronis”. Analizendi sa situatzioni de is presonis est netzessàriu pretzisai ca sa Sardigna est s’únicu territóriu cun tres colónias penalis, e ca duncas tenit s’índixi prus artu de terrenus destinaus a tzerachia penitentziària. In prus, is presoneris chi funt iscontendi s’iscampulitu de pena a foras funt po su prus marochinus, tunisinus e rumenus. “Su datu cumparrit galu prus significativu – cumentat Caligaris – si si cunsiderat ca po su Dipartimentu de s’Aministratzioni Penitentziària, cun is datus agiornaus a su 30 de su mesi de cabudanni de su 2012, is presoneris furesteris furiant in totu su 36% de is galeristus in is 206 Istitutus de sa Penísula. Sighi a ligi ‘In Mamone est record furesteris. “No ddoi at su traballu”’

Atopus: oi in Tàtari un’atóbiu cun Emergency

(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mesi de totussantus – At essi su Saloni Mastino de sa Càmara de su Traballu Cgil in arruga Rockfeller in Tàtari a aghilliri a is 17.00 de oi s’atóbiu públicu e de acasàgiu po is volonteris e is sustenidoris nous de s’assótziu Emergency Tàtari, grupu ativu de su 2001 in sa tzitadi turritana e in sa provìntzia totu. S’atopu – acrarant is aprontadoris – “est destinau a totus is personis chi bolint pigai parti a is fainas de voluntariau de su grupu siat comenti simplis sustenidoris siat comenti militantis”. Unu merì innoia s’at a acrarai su “Programa Itàlia”, unu traballu nou chi previdit “poliambulatorius obertus in Palermo e Marghera po assegurai assistu sanitàriu a gratis a is furesteris, cun o chentza de permissu de tratenimentu, e a totus is chi ndi tenint abisóngiu, e duus ambulatórius mòbilis chi dongant assistu sanitàriu aundi serbit”. In s’atóbiu su grupu tataresu de Emergency at a presentai puru su programa asuba de is propostas po su territóriu . Po acrarai su progetu “Sa Sardigna po Bangui” chi s’est isboddiendi galu, imbecis ant essi proietaus filmaus e powerpoint. Sighi a ligi ‘Atopus: oi in Tàtari un’atóbiu cun Emergency’

In Casteddu un’atopu po chistionai cun is furesteris

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de totussantus – S’at a isboddai cenàbara chi benit a is 15.00 in arburada Muristènis s’atopu públicu cun is 29 candidaus a sa Consulta po is furesteris de su Comunu de sa primu tzitadi de sa Sardigna. S’atopu, aprontau de sa Càmara de su Traballu Cgil, at e tenni po tema “Traballu e tzitadinàntzia”. S’argumentu de cunfrontu tenit s’ iscopu de aprofundai is bideas e s’aficu de is furesteris in tzitadi. “Cunsideraus unu passu de importu mannu sa nàscida de sa Consulta”. Est cantu afirmat Nicola Cabras, responsàbili de su dipartimentu Immigratzioni de sa Cgil de Casteddu aciungendi: “Imoi pedeus a is personis istrangias de arrexonai impari asuba de is temas de su traballu, asuba de is problemas insoru chi funt is nostrus puru, e asuba de is eventualis propostas “. Sighi a ligi ‘In Casteddu un’atopu po chistionai cun is furesteris’