> ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de s'argumentu ''

Morti arba

(IlMinuto) – Casteddu, 20 de su mes’e làmpadas - Mi ndi seu pesau de pagu. Apu apariciau totu cantu in sa mesa po murzai. Su gioddu, su lati, su cafeu, sa fruta, biscotus e àcua.
Apu allutu sa televisioni, po ascurtai calencuna nova in antis chi incumentzit sa giorronada.
E is novas arribbant luegus: novas chi mi pìtziant, chi mi pungint su coru de a mengianu e chi, incapas, m’ant a abarrai infrissias a totu dì.
Un’òmini est mortu trabballendi. Una spina si carvat in su coru.
A pustis nci pentzat su comentu de su giornalista a mi ndi fai bessiri su sànguini fadendiddu artziai deretu deretu a conca: “Torna l’emergenza delle morti bianche”. Sighi a ligi ‘Morti arba’

Traballu in Sardigna, 14 incidentis mortalis in su 2014

(IlMinuto) – Casteddu, 9 de su mesi de gennàrgiu – Funt stètias 14, intre su mesi de gennàrgiu e su mesi de totussantus, is mortis in su traballu in Sardigna in su 2014. Est cantu ndi bessit a pillu fadendi sa summa de is tzirfas chi si lingint in sa tavella de s’Osservatóriu Seguràntzia in su Traballu “Vega Engineering”, cun datus online impitendi comenti istùdiu su de s’Inail de su 30 de su mesi de totussantus de su 2014. S’analizu istatìsticu est stètiu fatu asuba de is datus de is territòrius - is otu provìntzias -cufrontendi su datu de is mortis in su su traballu cun su nùmeru de is chi traballant (datus Istat 2013) in s’àrea de referèntzia. Sighi a ligi ‘Traballu in Sardigna, 14 incidentis mortalis in su 2014′

Traballu 11 incidentis mortalis in su 2013. Cuàturu mortis scéti in sa provìntzia de Aristanis

(IlMinuto) – Casteddu 11 de su mesi de paschixèdda – Funt stètias 11, intre su mesi de gennàrgiu e su mesi de ledàminis, is mortis in su traballu in Sardigna. Est cantu ndi bessit a pillu de sa relata fata connosci de s‘Osservatòriu asuba de sa segurantza apitzus de su traballu “Vega Engineering”, cun datus annoaus a su 31 de su mesi de ledàminis de su 2013. Grai, po su prus, sa situatzioni de s’aristanesu, innoia in is primus 10 mesis de s’annu funt stètias cuàturu is mortis in su traballu. Sa provìntzia de Aristanis registrat unu pesu statisticu (cuàturu mortus asuba de unu totali de 55.413 traballadoris) artu meda, chi in su stadu italianu (colonia sarda puru) est segundu scéti a sa de sa provìntzia abruzesa de Chieti. Sighi a ligi ‘Traballu 11 incidentis mortalis in su 2013. Cuàturu mortis scéti in sa provìntzia de Aristanis’

In Santu Sperau una Diri dedicada a is mortis in su traballu

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de ledàminis – S’at a sboddiai in is aposentus de su museu de su Cruu de Santu Sperau sa diri dedicada a is mortis in su taballu aprontada de s’assótziu culturali 2000 [R]esistenze. S’avenimentu, chi at tenni comenti obietivu su de chistionai asuba de is mortis in is logus de su traballu at a presentai unu reading literàriu cun Giuseppe Murtas e Rossella Fanni. S’acumpangiamentu musicali at essi totu aprontau de Francesco “Fry” Moneti de is “Modena City Rambles” e de Luca Lanzi de is “Casa del Vento”. Intre unu pàsiu e s’àteru at essi possíbili pigai parti a sa chistionada asuba de su tema de sa diri. Sighi a ligi ‘In Santu Sperau una Diri dedicada a is mortis in su traballu’

Candu su traballu bocit. In Sardigna seti mortus de su mesi de gennàrgiu a su mesi de austu.

(IlMinuto – Casteddu, 25 de su mesi de cabudanni – In Sardigna si sighit a morri po mori de su traballu. Mancai is efetus de sa crisi económica siant sèmpiri prus grais e su disimpreu siat crescendi, in is primus mesis de su 2012 in s’ísula is mortus in su logu de su traballu funt stétius seti. Su datu si podit ligi in is statisticas fatas conosci de s’Osservatóriu Vega Engineering, chi perou no incluint is moruts in itinere e is mortus acapiaus a sa circulatzini de is istradas. Sighi a ligi ‘Candu su traballu bocit. In Sardigna seti mortus de su mesi de gennàrgiu a su mesi de austu.’