> ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de s'argumentu ''

Mama de sa vida

Tue mi dais tottu, abba e bentos,
sole caente, nottes isteddadas,
sa luna prena
pro sighire su caminu chen’iscuru.
Tue mi dais tottu, frittu e nie,
neula, astragu, lentore,
s’arcu ‘e chelu in beranu,
arveschidas de ispera.
Tue mi dais tottu, mar’e montes,
baddes birdes surcadas dae rios,
nuscos, colores, meravitzas,
andalas de amore e poesia.
Tue mi dais tottu, perdonu,
piedade, atzudu,
donzi orta, cando ti chirco, lu faghes chin durtzura,
incantu, teneresa chena fine.
Tue mi dais tottu, donzi die,
ma ieo, nessi narami, ieo, ite ti poto dare?
Fortzis dubbios, peleas, amargura
o cussa tristesa chi sempes mi sighid’iffattu?

M’intendo fizu ingratu, non so dignu,
ma tue, chin manos caentes,
abbratzami galu, si potes,
Mama de sa vida.

Sebastiano Mario Fiori Sighi a ligi ‘Mama de sa vida’

(Italiano) Santa Teresa di Gallura: XXII premio “Lungòni” per poesia in lingua gallurese e corsa

Sighi a ligi ‘(Italiano) Santa Teresa di Gallura: XXII premio “Lungòni” per poesia in lingua gallurese e corsa’

(Italiano) Poesia, musica e immagini a Sassari con “Abà! …Lampi di Majakovski”

Sighi a ligi ‘(Italiano) Poesia, musica e immagini a Sassari con “Abà! …Lampi di Majakovski”’

In sa Biddixedda de is piscadoris de Casteddu Andrea Meloni cun “A un’ora dudosa”

(IlMinuto) – Casteddu, 28 de su mesi de cabudanni – Est fissada po oi a is 20.30 in is aposentus de saba parrochiali Nostra Sennora de Fatima, in sa Biddixedda de is Piscadoris de Casteddu, s’atopu cun “A un’ora dudosa”, unu reading iscritu e recitau de Andrea Meloni, atori e regista de sa Compagnia de Arti Calumet chi de annus medas traballat puru cun su Teatru Alkestis. Iscopu de su reading – si ligit in d-una nota de imprenta – est “sodigai, preni e nudriai s’ànima de su públicu atressu de sa poesia”. Sighi a ligi ‘In sa Biddixedda de is piscadoris de Casteddu Andrea Meloni cun “A un’ora dudosa”’

CANZONE PRO S’ARRIEDDU ‘E NARBOLIA

Sa fine ‘e freazzu b’ ìada un’ isbirru

in d’onnia intrada a perras de manzanu;

firmande in grundu cun su frenu a manu

in nue ‘ pruìne n’des caladu Ischirru;

in su lentòre de su primu ‘eranu

mezzos e camios firmàus in s’atru chirru,

e sa campagna a canta e Narbolia

si prene de battalla e polizia. Sighi a ligi ‘CANZONE PRO S’ARRIEDDU ‘E NARBOLIA’