> ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de s'argumentu ''

(Italiano) Rivelazione di segreti militari, tre giovani accusati

Sighi a ligi ‘(Italiano) Rivelazione di segreti militari, tre giovani accusati’

Poltu Turra. Dapoi di li razzi, telzu incinnaradori

(IlMinuto) – Casteddu, 14 de ghjnnagghju – Pa lu D.Lgs rigaldanti lu Sblocca Italia riffirutu all’incinnarimentu di l’alga, sigundu lu Ministru à l’Ambienti italianu Poletti era nizissàriu fa lestru Era lu cumenciu di capidannu e à lu caminu priiduto pa l’incinnaramentu – rinfolzu pa 2,5 milioni di tonnellati l’annu – si dagghjani centu dì di tempu. Dunca ill’annu nou è abbeddu la pressioni innant’ a la chistioni, più e più chi fra li distinazioni abà v’è puru Poltu Turra. Pa la Ghjunta Pigliaru la primma cosa è fa chjaresa. “No incinnaradori, si chjama termovalorizzadòri”: passà cussì da li parauli di l’Assessora a l’Ambienti, Donatella Spano, lu mancatu pareri pa lu prughjettu di un telzu incinnaradori in Saldigna, unu di li 12 impianti chi li guvelnu Renzi vò fraicà in mezu a li manovri pa fa ripprindì l’economia italiana chi aiani ghjà tuccatu la Saldigna aendi alzatu li ‘alori di piriculu pa li mitalli pisuti intundu li poligoni militari. Pa l’Assessora, lu cuntrastu è sì in banca ma andà turratu a piddà in manu dapoi di lu statiali chi veni. Dichjarazioni tantu attindenti cantu pìciu pìciu chi facini pinsà a una iputeca pisuta pa un caminu pro incinnaradori di sighì illu 2016. A lu cumenciu, lu dissignu di lu guvelnu Renzi no priidìa alti incinnaradori oltri li dui ghjà in Saldigna: Tossilo in mezu e Macchiareddu in Casteddu. Pa lu primmu, poi, la cuntierra s’era infiarata da primma pa lu revamping di li linii di smaltimentu ‘echj e lu rinfolzu: 40 milioni d’invistimentu e un incinnarimentu pa più di 60.000 tonnellati l’annu. Proghjettu Tossilo assiguratu da lu Partito dei Sardi, chi ha vistu Paolo Maninchedda, Assessori Trabaddi Pubblichi e prisidenti di lu Pds, fa un passu indaretu in cunfrontu a lu 2010 candu – in minurìa – era prummuidori pa filmà l’incinnarimentu di l’alga. Sighi a ligi ‘Poltu Turra. Dapoi di li razzi, telzu incinnaradori’

Poltu Turra e li razzi VEGA

(IlMinuto) – Casteddu, 23 de Li Santi – Si illi mesi passati innant’ a lu manegghju comunali di Poltu Turra si pudia faiddà di cuntierri e irrasgiunati politichi, cun leghi ispissu folti tra lu M5S matessi e l’olgani d’infulmazioni, ogghj l’aria chi si rispira in paesi è più pisuta di lu solitu. In una cittai tulminatata da l’incuinamentu pisutu chi sighi da mezu secculu, chissu di Sean Christian Wheeler, sindacu di lu Movimento Cinque Stelle elettu cun palcentuali bulgari a làmpata passata, è uffizialmenti una chistioni abbeddu impultanti.

Lu cumenciu. A capidannu passatu aia fattu spapogliu illa citai turritana, e no solu, aè saputu di lu prugghettu d’invistimentu di l’AVIO, multinazionali italiana di lu malcatu aerospaziali, pa la ricilca di 38 ettari illa zona industriali di Poltu Turra undi pruà li mutori di li razzi VEGA (Vettore Europeo di Generazione Avanzata). L’AVIO è in poi in palti a lu prugghjettu DASS, Distretto Aerospaziale della Sardegna, liatu a lu suppostu ricuparu di lu Poligono Interforze del Salto di Quirra.

Li chjarimenti. A capidannu lu sìndacu Wheeler aia assiguratu la comunitài turritana e tutta la Sardegna innant’ a lu contu di AVIO, abbrendi parò illu mattessi mumentu umbè di dummandi. Lu M5S aia cunfilmatu li prugghjetti di l’azienda e li cuntatti ghjà auti – “alcune settimane fa” – fra lu manegghju e li capizzoni AVIO chi – aia infulmatu ancora lu sìndacu – erani ghjà cuntrattendi cun Syndial pa uttinè lu locu illa malamenti cunnisciuta zona industriali di Poltu Turra, cussì cumprummissa a livellu ambientali e di salutu da esse cunsidaratu area SIN, Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche. Sighi a ligi ‘Poltu Turra e li razzi VEGA’

(Italiano) Operazione Trident. Gettiamo le basi: “Alla colonia Sardegna il peggio degli addestramenti di morte”

Sighi a ligi ‘(Italiano) Operazione Trident. Gettiamo le basi: “Alla colonia Sardegna il peggio degli addestramenti di morte”’

Fogus in is poligonus militaris. Su colonialismu no acetat “istratzus”

(IlMinuto) – Casteddu, 13 de su mesi de ladàminis – Su colonialismu non acetat de allentai su giuali nimancu in s’istadiali sarda. Mancai sa fibera de fogus chi ant trisinau is tretus impitaus po is esercitatzionis militaris in s’ìsula (s’ùrtimu avenimentu at trisinau, is primus de su mesi de ladàminis, su polìgonu de Cabu Teulada), su Tar Sardigna at nau ai a su recursu de su Ministeru de sa Difesa contra a s’apricu, de sa metadi de su mesi de làmpadas a sa metadi de su mesi de ladàminis, de is normas “anticendio” aintru de is polìgonus militaris (su 5 de su mesi de totussantus sa Camera de su Consillu de su Tar s’at a pronuntziai asuba de sa pregunta “cautelare” de “sospensiva”, chi cumpletat su recursu). Sighi a ligi ‘Fogus in is poligonus militaris. Su colonialismu no acetat “istratzus”’