S’istória de Alessandro: una laurea tribulada ma chi pagat

21 Marzo 2013
Image
logo-ras7-1024x257.jpg


(In Tempus de Crisi) – Casteddu, 21 de su mesi de martzu – Alessandro est unu fisioterapista chi po podi lompi a su títulu bisau at dépiu fai s'istudianti disterrau. Comenti Brabara, s'infermera professionali de Senorbì, Alessandro at lassau sa Sardigna e comenti a issa at agatau sa possibilidadi de fai diventai su bisu suu realidadi in terra abruzesa. Su fisioterabista de Mara si contat de un'esperiéntzia de istúdiu bella meda, chi is amigus suus definint un'impresa, e chi issu imbecis lamat "un'aventura". Est cumentzau totu cun d-una tutzidura a su cambutzu chi no sanàt. A pustis de ses mesis de curas fatas comenti chi fessant stétias fatas a su bentu, Alessandro atopat in d-unu cariadori chi ddu sanat. "Aintru de mimi - si contat su fisioterapista - apu inténdiu un'emutzioni manna chi a pagu a pagu est mudada in d-un'amori istravanau po su traballu miu" e aici s'est nau a intre sei "deu puru ollu fai su chi at fatu issu". Cun custu iscopu at incumentzau a fai is cursus de cariadura isportiva e in su mantessi tempus, po passatempus, agiudàt un'iscuadra de càlciu e una de rugby, ma custas furiant scéti satisfatzioneddas, Alessandro oliat fai de s'amori suu unu traballu. Est aici chi pedit iscedas a sa Facoltadi de Fisioterapia de Casteddu, ingunis pigat su primu corpu malu, is dimandas funt casi 800 po 10 postus, s'intritat atressu de esamu. Alessandro no passat su test. S'annu infatu is dimandas aumentant e su númeru de is postus abasciat, po essi blocaus agoa po una bella pariga de annus. Su piciocu sardu benit aici a isciri ca in Abruzu podit portai a cumprimentu su bisu suu chentza de fai is esamus de intrada. Si pigat caluncuna diri po nci pentzai e decidit de s'arriscai totu. Andant in continenti po sighiri is letzionis, ma in su mantessi tempus dógnia borta chi podit cabat in Sardigna po guadandigia unu pagu de dinai po si pagai is istúdius. "Seu andau a innatis chentza de tenni una diri de asséliu - si contat - ma seu lómpiu a s'obietivu miu, e torrendi agoa ia a fai is isceberus de intzaras". "Mancumali - pretzisat ca totus is isfortzus funt stétius po su prus cumpensaus, apu cumentzau a traballai luegu. M'iant pigau in d-un'hotel acanta de Casteddu, unu traballu istasonali chi m'iant cunfirmau po cuàturu istasonis". Mudat sa gestioni e su personali benit lissentziau, de cussu mamentu Alessandro fait su traballu suu in diversus logus, àterus hotel e tzentrus fisioterapicus. Su fisioterapista arrexonendi de Sardigna afirmat "su pópulu sardu iat a depi bivi de proventus po is possibilidadis chi tenit sa terra sua, ma a dolu mannu innoi su traballu est unu médiu po arrecatai a sa genti ti ddu promitint po tenni calencunacosa in càmbiu chi no as a tenni mai, su traballu iat a depi essi unu diritu de totus". E s'acrarat: "deu pentzu de essi meda fortunau a petus de su númeru mannu de laureaus chentza de traballu o chi funt finius a traballai in is call center po 500 eurus a su mesi. Custa est sa realidadi, no est abararrau casi nudda. Si unu piciocu pigat su determinu de s'oberri una faina sua est distinau a serrai in pagu tempus allupau de su dépidu de pagai a s'istadu". "In custu períodu de crisi - narat cun amargura - ti donant su traballu ma su stipendiu ddu depis ponni tui".

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna