S'istória de Silvia arragus, bisus e ispérius de un'archeóloga

30 Marzo 2013
Image
logo-ras11-1024x257.jpg


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 30 de su mesi de martzu – Dipromada in su litzeu issentíficu de Aristanis, Silvia classi 1979 sighit a istudiai e s'iscririt in Líteras modernas in Casteddu, ma si contat "est stétiu un'iscampadórju su bisu miu furiat su de istudiai Costoimentu de is Benis Culturalis in Tàtari". Sa picioca de Àidumajore fait aici s'esamu de intrada, ma a dolu mannu no ddu passat. Silvia intzaras fait un'acórdiu cun issa etotu e iscerat de s'iscriri in Líteras cun s'idea de torrai a provai a intrai in sa Facoltadi tataresa s'annu infatu. Ma sa sorti no est stétia bona e sa picioca imbecis at dépiu mudai a sa marolla is programas suus chi dda ant bia acapiada po tres annus a sa  facoltadi casteddaia. In su 2001 sa furriada, oberrint in Aristanis unu cursu de laurea de tres annus in Acónciu e Costoimentu de is Benis Culturalis, po Silvia lompit sa luxi. Fait s'esami e ddu passat e inghitzat aici su caminu de istúdiu disigiau. Sighia in su caminu nou de un'amori mannu po is matérias chi studiat in su 2005 si laureat. A pustis de ai pigau sa triennali sa picioca carriga de cuntentesa manna cumentzat su cursu de annestru in archeologia cun incarreramentu preistóricu e protostóricu. Impari a su cursu de annestru Silvia traballat po duas istaxonis de fila 'e pari puru in d-unus cantu cantieris de iscavu archeológicu, intre custus in sa Tumba de is Zigantis de Àidumajore, ogetu agoa de sa tesi di laurea finali lòmpia in su 2011. A pustis de pagu tempus sa picioca de Àidumajore bincit puru unu cuncursu po s'iscola de annestru in Benis archeológicus de s’Universidadi de is Istúdius de Tàtari. Iscola chi est fait galu. Ma no est acabada innoi, poita Silvia impari a su cuncursu de s'iscola de annestru at bintu puru su cuncursu po s'iscavu archeológicu de s'anfiteatru romanu de Forum Traiani - Fordongianus - unu traballu de fai cun is piciocus de su presoni de Aristanis e cun is traballasoris útilis a sa colletividadi de su comunu de Fordongianus. Una faina de otu mesis acabada in su mesi de austu passau. Arrexonendi asuba de su caminu de istúdiu suu. Silvia s'acrarat ca a dolu mannu po is archeólogus "no ddoi funt leis chi ndi reconoscant sa professioni, nisciunu elementu giurídicu. Po custu a is archeólogus ddis benit fatus cuntratus de dógnia tipu". Cun tristesa manna sa picioca si narat puru ca su mestieri suu benit pintau fatutuvatu comenti unu discàntziu, poita no benit arreconotu comenti ddi minescit s'amparu e s'importàntzia chi tenit in su costoimentu de sa cultura nostra e de tempus andau. Assumancu sa vida académica at donau i est donendi cuntentus a sa picioca, chi at tentu unus cantu de pubricatzionis e chi ndi tenit àteras puru in "cantieri". S'iscera de fai s'iscola de annestru est stétia fata poita custa est s'única possibilidadi de sighiri is bisus suus, biu ca de su 2006 ddoi est una lei, s'única in matéria, chi previdit chi po fai s'archeólogu tocat a tenni su diproma de annestru o su dotorau de circa. Chistionendi de su traballu suu si narat ca a is archeólogus agoa de s'universidadi ddis abarat sa possibilidadi de cuntrollai chi su caminu de unu gasdotu o una s'istrada no trogonint unu giassu archeológicu. In pagus fueddus ddis abarrat scéti sa possibilidadi de salvai su chi iat a podi essi de impedizu a su fàbricu de unu ponti nou". Su chi abarrat - pretzisat - "est s'ispériu ca calencunu comunu tengat sa boluntadi de avalorai su territóriu suu cun fainas acapiadas a sa própriu arrichesa archeológica". Po s'archeóloga de Àidumajore is problemas chi ferrint a is laureaus sardus, prusatotu in su cumpartu de issa etotu, funt fillus de s'auséntzia de traballu. "In is tzitadis matucas meda ddoi funt sèmpiri cantieris obertus, sa preséntzia de un'archeólogu si fait netzessària", e  fuendendi s'esperiéntzia fata in Roma po s'amaistramentu si narat: "est una miniera de giassus archeológicus ma in su mantessi tempus est puru unu logu meda biu chi crescit debressi e chi po cresci abisongiat de inciupai terras. Ingunis nascint coperativas de archeólogus chi sighint is traballus e chi ghiant is giassus archeológicus, una realidadi chi innoni no si bit".  E, chistionendi de su tempus benidori suu, Silvia isperat de fai circa e si narat:  "intre pagu tempus s'apa a fai sciri chi su bisu miu s'at a podi mudai in realidadi".

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna