S’istória de Emanuele un'artista cun d-una laurea in benis culturalis allogada in su cadàsciu

11 Aprile 2013
Image
logo-ras16-1024x257.jpg


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 11 de su mesi de arbili – Unu piciocu chi at fatu unu caminu de istúdius umanìsticus, abiau a s'amparu de is benis culturalis. Seus chistionendi de Emanuele, un'artista tataresu chi teniat sa punna, comenti narànt is profesoris suus candu iant obertu su cursu in su mantessi annu de s'iscritzioni sua, de agatai traballu cun facilidadi po su fatu ca is chi s'iscriant in benis culturalis, furiant is primus chi s'amaistrant in su caminu de laurea nou . Fueddendi de su tìtulu pigau su piciocu de Tàtari si contat ca sa laurea sua dd'at permítiu de traballai cun d-unu cuntratu a iscadéntzia "po una de cuddas coperativas chi is entis públicus - s'acrarat issu etotu - , pigant po arresparmiai intreghenddis is serbítzius in su campu de is benis culturalis". Acabau su cuntratu, Emanuele, classi 1978, s'agatat a fai dógnia tipu de traballeddu ma chenza de nisciuna seguresa económica. "Po bona sorti - afirmat - s'amori mannu chi tengu po su disignu e sa pintura m'agiudat a tenni àteras intradas". Arrexonendi de Sardigna, s'acrarat ca in su campu de stúdius suus, est nai in su costoimentu de is benis culturalis, su títulu contat pagu e nudda, est imbecis de importu chi as giai traballau in su cumpartu."Custu - si narat - fortzis est stétiu fatu po amparai a is chi giai traballànt in custu campu". "Ma intzaras - si preguntat issu etotu - poita annestrai a personis noas chi no ndi ddoi furiat abbisóngiu?". E sighendi su chistionu, cun tristura, su giòvanu tataresu afirmat "est fàtzili a intendi de personis chi traballant in custu cumpartu poita ant fatu unu cursu regionali de pagu mesis, e agoa funt stétius pigaus luegu". A sa pregunta cali siant is progetus po su tempus benidori suu, s'arrespundit "est diderus difícili a ndi tenni".

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna