S'istória de Manuela, un'amori po s'archeologia e su bisu de una seguresa económica

6 Aprile 2013
Image
logo-ras14-1024x257.jpg

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 6 de su mesi de arbili – Una picioca cun d-un'amori mannu po s'archeologia, seus chistionendi de Manuela, chi po podi arai su bisu suu, at dépiu pigai is bagàglius a bia de Pisa, poita in Casteddu candu s'est iscrita issa no ddoi furiat sa facoltadi de Benis Culturalis. Movia de una passioni manna incumentzat su caminu suu de istudianti disterrada iscerendi archeologia cun orientamentu medievali. "Una de is cosas chi apu tentu in pagu contu candu iu cumentzau est ca s'istória chi t'imparant est prusatotu sa de sa Toscana, is profesoris tuus funt po su prus toscanus, is entis cun is calis incumentzas a tenni raportus funt toscanus. Una fibera de conoscéntzias chi intriciedusì po annus meda - e chi funt serbias a pagu cosa puru po su traballu - ant conteniu sa conoscéntzia mia de s'ambienti archeológicu-universitàriu sardu!". "Logu - pretzisat - innoia mi at essi praxu torrai po m'apefessionai in custu campu". Manuela si laureat in su 2004 cun d-una tesi chi tenit comenti títulu "S'architetura in ladri in sa Sardigna". Un'istúdiu, si narat issa etotu, asuba de una ténnica de fàbricu própria de s'ìsula e connota meda in Campidanu apurada giai de su períudu nuraghinu atressu de is ispecificas maistratzas in d-unu documentu de su de undixi séculus. Agoa de un'annestru longu in is iscavus archeológicus de sa Toscana e a pustis de ai fatu àterus traballus, s'archeóloga torrat in Sardigna cun d-una laurea e sighit a fai àterus traballus fintzas a candu in su 2007 si contat "única bia, m'iscrontiu cun sa realidadi chi ddoi est in s'ambienti universitàriu archeológicu sardu. Is iscavus funt po su prus in giassus chi no funt medievalis, e candu s'agatant no funt ghiaus de medievistas e fatuvatu nimancu de archeólogus, duncas atumbaus in d-una auséntzia de métodu  e tocat a nai puru ca is istudiantis po su prus de is bias benit impitaus scéti comenti manorberia.In su 2008 sa picioca de Ùssana fait su cursu regionali de Interaction Design, unu caminu chi at fatu cresci sa cultura sua ma comenti si  contat chi no at tentu perou s'abiléntzia de formai a is iscentis a unu mundu de su traballu afainau. Intzaras in su 2010 Manuela torrat a movi a Pisa custa borta cun d-una borsa de istúdiu Master and Back po un'amaistramentu de noi mesis in sa Subrintendéntzia po is Benis Archeológicus de sa Toscana. Segretària aministrativa, e nisciunu cuntratu candu est ispaciada sa borsa. In totu costu sa cosa bella est ca sa picioca at torrau a agatai sa gana de fai s'archeóloga. De su 2011, difatis, iscavat, casi sèmpiri pagada, in Sìligo, Àrdara, Otieri, Macumere, Bosa, fait, si pretzisat, sa "Summer School Technologies and archaeometry for post-classical archaeology". Fueddendi de su mestieri suu si narat cun tristura ca "is comunus po su prus no tenint dinai o no cumprendint s'importu de custu traballu. A dolu mannu s'archeólogu no est reconnotu de sa lei e no tenit unu registru po sa professioni sua. Ma peus meda est ca ddoi funt academicus intraus in tempus chi no ant mai postu pei in d-un'iscavu e ddu ghiant comenti si fadiat 50 annus fait, fadendi dannus mannus a sa terra nostra". Is borsas de istúdiu funt pagus medas in custu campu e is chi teneus - s'acrarat - "funt giai donadas e aici no totus si podint permiti de sighiri a fai su circadori poita tocat a si pesai puru". De su mesi de gennàrgiu de ocannu s'archeóloga at cumentzau su caminu de torrada de su Master and back, in su comunu de Ùssana comenti istrutori diretivu aministrativu. Est custa sa primu esperiéntzia de traballu sua cun d-unu cuntratu a tempus determinau chi at a durai duus annus, ma chi a dolu mannu dd'at a istresiai torra de is iscavus. Unu traballu chi dda bit impinniada in d-una biblioteca e in sa pública istrutzioni. S'ispériu de Manuela est su de imparai meda de custu impreu po podi pigai parti a is cuncursus chi bessint po traballai in is entis públicus "poita - pretzisat - su bisu de una seguresa económica no fint mai". In su trastempus s'amori po s'archeologia sighit, difatis sa picioca est mandendi ainnantis unu progetu de istúdiu archeológicu in su comunu de Ùssana e cocluit "chi is finatziamentus ddu permitint".

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna