S'istòria de Fiderica, una circadora chi no podit fai circa in sa terra sua, ma chi de sa terra sua no si nci andat

2 Maggio 2013
Image
logo-ras25-1024x257.jpg

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 2 de su mesi de maju – Classi 1979, Fiderica si laureat in Filosofia a s'edadi de 25 annus e chentza de abarrai pentza pentza pigat su determinu de sighiri s'arruga de s'istùdiu, fait, intzaras, prena de fervori e de abetus su cuncursu po su dotorau de circa. Est aici chi sighendi a istudiai sa picioca de Marrùbiu si pigat puru su tìtulu de dotori in Estetica e teoria de is artis. Ma biu ca in custu campu is luxis funt tremi tremi, est a nai, ddu depeus marcai cun tristura (ndr), ca sa circa est sèmpiri prus pagu avalorada, su dotori in estetica, no si frimat, no tenit niusciuna intentzioni de mollai, e si fait aici, puru, unu cursu regionali de interaction design. "Apu sèmpiri amau a istudiai - si contat - i est po custa arrexoni chi apu sèmpiri pentzau ca su caminu de circa iat essi potziu essit s'arruga mia, sa chi apu sèmpriri circau. Ma dògnia diri seu custrinta a m'iscontriai cun sa realidadi". "Is fatus mi narant - sighit sa picoca marrubiesa - ca custu no est su caminu giustu, o assumancu no est giustu in custu mamentu". Aici Fiderica sighit a istudiai, a iscriri artìculus, a fai cumbénius, seminàrius, e a imparai a is istudiantis de s'universidadi chentza de pigai unu soddu. "De un'annu e mesu e pagu prus traballu a gratis - afirmat cun tristura - fatzu circa e imparu puru chentza de biri dinai... No potzu nai ca est simpli, antzis tocat nai po su berus ca est diaderus grai". Sa picioca de Marrùbiu si contat ca dògnia diri si pinnigat is manigas, e po podi sighiri a istudiai bivit diri po diri, circhendi de a regòlliri su pagu dinai chi serbit po subrabìviri. "Andu a allichidiri a oras e fatzu letzionis privadas - s'acrarat - custus duus traballeddus m'agiudant a scrichillonai su tanti netzessàriu po no pesai asuba de sa famìlia mia, e no poita babu miu e mama mia no siant dispostus a m'agiudai, ma poita - afirmat sighendi s'arrexonu - a s'edadi mia no est po nudda bellu pediri dinai po bivi". Fiderica si contat de ai tentu un'oferta de traballu in Isvizera, in d-un'Universidadi chi s'agatat ingunis: "M'iant essi donau dinai meda po fai su chi mi praxit, ma ita sensu tenit a si nci andai a gherrai a foras de custa terra una batalla chi depu cumbati innoi?" - si preguntat a sa sola, e s'arrunspint pretzisendi: "sa Sardigna est una terra arrica fata pobera de chini dda guvernat, e agatu diaderus meda altivu s'ategiamentu de chini, giòvanu o prus pagu giòvanu fait s'iscera de si nci andai a istudiai in facoltadis chi giai teneus in s'ìsula nostra, poita a foras totu parrit prus bellu e grandu". E marcat "Abarrai innoni no est fatzili po nudda e deu ddu sciu apitzus de su croxu e de is ossus mius, ma fatuvatu isceberai de si nci andai est s'arruga prus simpli". "Deu - sighit a si contai - dògnia mengianu mi ndi pesu in pei e sciu ca no apa a fai su chi mi praxit a fai, o ca no ddu apa a fai comenti mi iat a praxi a ddu fai, poita no apa a biri unu soddu po ddu fai, e custu est umilianti meda, biu ca ddu fatzu comenti unu traballu e su traballu s'iat a depi fai lìberus". Sa picioca, a dolu mannu, no fait, e fortzis no at a fai mai su chi bisat, su chi dd'at bia sacrificada fintzas a imoi, de istudianti, de circadora, de profesora. S'istùdiu est totu sa vida sua, totu su tempus suu, totu su dinai suu, totus is abetus suus. "No potzu fai circa in sa terra mia - concluit - e mancai custu creu de depi abarrai innoi, poita totus teneus responsabilidadis in is cunfrontus de is chi ant a benni. Si si ndi andaus nos ita abarrat innoi? Scéti poberesa, nimancu sa pedra po prangi abarrat...".

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna