S'istòria de Fidericu. Sacrifìtzius e una laurea chi dd'at fatu fabricai una passioni

11 Maggio 2013
Image
logo-ras30-1024x257.jpg

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 11 de su mesi de maju - Fidericu, classi 1979, agoa de s'essi dipromau in s'Istitutu de Arti de Aristanis, movit in Roma po sighiri is istùdius suus in Disignu industriali, laurendusì in su 2003 cun d-una tesi asuba de is giogus in linna po sa criadura atestaus Forest Stewardship Council. Cun pretzisioni su caminu pigau de su piciocu de Abas furiat, comenti s'acrarat issu etotu de Ecodesign. "Sa conca mia - si contat - mi fadiat biri fantòcius in dògnia logu, difatis cussu furiat s'obietivu beru chi teniu". Is progetatzionis ecosustenìbilis ant sèmpiri tenturau s'interessu de Fidericu, puru si furiat orroritzau de depi fai s'amaistramentu a gratis cun cuntratus de annestru de iscrau, po arriscai agoa a 30 annus de abarrai isperendi tambeni de melliorai sa situzatzioni sua. "Naraus - si marcat - ca de cussu parri teniu is ideas craras, no boliu fai su traballu dependenti. Bogai ponendi a parti s'idea de depi imparai, poita bidiu sa cosa pagu praxili. Sa mia furiat un'arruga de su provai e de su cumprovai de isciri fai". Fueddendi de su tìtulu pigau Fidericu s'acrat ca sa laurea ddi at obertu su ciorbeddu asuba de s'idea de collaborai cun is àterus, s'atentzioni a s'arrespetu po s'ambienti in crai progetuali, e ca ddi at imparau puru a essi cautelosu cun is isperditzius "nau in custa manera - afirmat - parrit una cosa banali, ma no est aici". E no est aici poita totu custu at agiudau a su maistu de is gioghitus a pigai sa carriera chi est mandendu ainnantis imoi, s'artesanau de s'artìsticu, chi perou comenti si narat issu etotu no escluit su traballu a progetus diversus de is chi funt hondì is produtzionis suas. Alleghendi de Sardigna e de is problemas chi ferrint a is laureaus sardus su piciocu de Abas si narat: "Is problemas chi atopat unu laureau sardu funt simplementi acapiaus a su fatu ca no si podit pretèndiri chi s'isbocadura de una laurea siat unu postu de traballu in calencuna istrutura chi giai ddoi est. Industria, ufìtzius, entis, iscolas". "S'acostamentu miu - sighit - in matéria est prus liberali, e consillu s'arriscu de s'imbolai in d-un'idea, una passioni chi diventat su pròpriu traballu. Tantu annestru po annestru, a ddu fai po àterus o a ddu fai po sei est casi sa mantessi cosa. E tocat a ddu nai puru - sighit s'arrexonu - ca su buconi marigosu de nci cabai tenit sabori diversu. E si a conca bàscia, cun impignu e sacrifitziu arrenescis a tenni resultaus bellus puru, depis torrai gràtzias pruschetotu a tui etotu e sa fortza de voluntadi tua chi no t'at fatu mollai". A sa pregunta cali siant is progetus po su tempus benidori suu Fidericu si pretzisat: "Su tempus benidori apagnat a is funt comenti nos... " e si marcat ca sa punna sua est "sighiri s'arruga chi mi seu iscerau cun decisioni, amanniai sa retza de collaboratzionis intre artesanus, artistas, assòtzius, nudriai is iscambius e fai movi sa cultura de su sciri fai, in pagus fueddus una bella disfida!"

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna