S'istòria de Maria una gherra cumentzada 10 annus fait

7 Maggio 2013
Image
logo-ras28-1024x257.jpg

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 7 de su mesi de maju - S'istòria de oi est un'istòria cumetzada 10 annus fait, i est cumetzada a pabas de una scriania de un'ufitziu. "Apu traballau - si contat Maria, classi 1970 - po tempus meda comenti segretària aministrativa, in mesu a muntonis de documentus e telèfonus chi no finiant mai de trinniriai". Po diversus annus sa picioca de Casteddu at fatu, dògnia diri in su pròpriu oràriu, sa mantessi arruga, is mantessis filas in is semàforus cun s'axiu de lompi a tradu. "Depit essi stétiu candu - si marcat - in diris unu pagu totus agualis, ca mi seu amentada de s'incrasi de su diproma, arregodendumì ca mi seu dépia movi a mi circai unu traballu poita in domu su dinai furiat pagu meda e babu miu e mama mia iant ai dépiu fai sacrificius meda po mi pagai is istùdius a s'universidadi". Diris bivias aintru de s'abitùdini, chi ant fatu atuai a Maria, ca teniat su traballu e ca no pesada prus asuba de is pabas de nisciunu, in pagus fueddus podiat portai a cumprimentu su bisu allogau de sighiri a istudiai. Sa picioca casteddaia s'iscririt aici in Filosofia, e sighendi a fueddai cun nos afirmat: "Apustis de otu oras fatas traballendi in d-un'uficiu privau, scidiu ca no iat a essi stétiu fatzili passai is merì, e su prus de is bias is notis puru, in domu a istudiai. Tenia calencuna duda a reguardu, mentris no ndi teniu apitzus de sa facoltadi chi ia ap'ai iscerau: Filosofia. Un'amori béciu, chi mi tragau de candu furiu in iscolas superioris". Est aici chi Maria at cumentzau una vida noa de istudianti desintotu parallela a sa chi teniat giai. In su trastempus in sa vida sua mudànt medas cosas personalis puru, intre custas, in su 2006 sa nàscida de sa filla Elisabetta, unu giùbilu mannu meda chi perou at allentau su caminu universitàriu suu. I est aici chi Maria s'agatàt cun totus is esàminis donaus, e cun d-una filla puru de atendiri, chi teniàt abisòngiu de issa a totu diri. De innoi pigat su determinu de si pigai una pàsida longa fintzas a candu iat a essi arrennéscia a torrai a pigai is fortzas po podi scriri sa tesi. Furiat s'annu 2011. Un'annu prenu de cosas bellas e a dolu mannu, malas puru, biu ca in su mesi de ledàminis Maria beniat lissentziada e in su mesi de totusantus si pigàt su tìtulu. Sa picioca de Casteddu s'agatàt aici laureada e disimpreada. "Est stétiu unu perìodu grai - si narat - apu circau de biri sa cosa comenti a una raia de sa sorti. Seu torrada a is chi furiànt is atitùdinis mias, apu traballau in su sotziali e sigu a arai s'istùdiu in campu filosòficu". Mancai custu Maria a oi s'agatat chentza de unu traballu chi ddi permitat de lompi a sa fini de su mesi. "Is traballus chi apu fatu in is ùrtimus tempus - si pretzisat cun tristura - no furiant pagaus comenti si depit, comenti iat a tocai a essi po tenni una vida, no nau meda, ma assumancu normali". E cocluit: "m'intendu ghetada aintru de una cunditzioni de precariedadi aundi su tempus benidori miu mi straviat. Circu de mi fabricai unu mestieri e de mi movi abia de su monti (traballu) biu ca su contràriu de custus tempus est un'illusioni. No mi potzu permiti diversamenti".

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna