S'istòria de Flavio. Una laurea e un'iaxi de aturdius

13 Giugno 2013
Image
logo-ras46.jpg


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 13 de su mesi de làmpadas - Flavio, classi 1980, dipromau in su Lizeu Iscientìficu Leonardo da Vinci de Lanusèi, agoa de su diproma s'est iscritu in sa Facoltadi de Lìteras de s'Universidadi de Casteddu. A pustis de sa laurea su piciocu de Biddamànna Istrisàili teniat un'ùnicu abetu: su de agatai traballu, e si marcat: "si no luegu assumancu agoa de tres o cuatru annus". Su picocu arrexonendi cun nos si narat ca no iscidiat beni cali punna teniat, dd'iat essi praxu pigai s'arruga de s'imparamentu, ma teniat puru un'àteru amori mannu: su giornalismu. Su chi Flavio, a dolu mannu, at cumprendiu de su caminu de istùdius fatu est ca sa facoltadi de Lìteras no dd'at agiudau po nudda a detzidi de su pròpriu tempus benidori e afirmat cun tristura: "Tocat a nai ca cumenti facoltadi m'at delùdiu meda. Fueddendi de sa laurea pigada su piciocu de Biddamànna Istrisàili si pretziat ca tu tìtulu no dd'at donau e no dd'at betiu nudda e de su chistionu ndi bessit apillu ca is laureaus in Lìteras no funt avaloraus po nudda e ca s'ùnica cosa chi dd'est abarrau de su caminu de istùdius funt is letzionis de Istòria de sa Sardigna e de Istòria de su Risorgimentu fatas cun su professori Ortu, "letzionis - si contat -  bellas e brofetosas chi ti fadinat biri a ita serbiat s'Istòria".Fueddendi de Sardigna e is problemas chi ferrint a is laureaus sardus Flavio si narat ca s'arragu prus mannu est donau de s'auséntzia de fidi de aziendas chi no invenstint in sa conoscéntzia e ca custu si bit prus a totu si castiaus a is bibliotecas innoia est prenu de genti chi traballat ingunis po acotzu polìticu. E custa est una de is cosas chi dd'at ghetau a terra de prus, poita intre is bisus suus ddoi furiat puru su de fai su bibliotecàriu, ma - si pretzisat - "est impossìbili a fai su cuncursu regionali". Chistionendi de su tempus benidori, su piciocu si marcat de essi aturdiu meda: "ia a depi proai a fai calencunu master  - afirmat - ma fatuvatu funt inùtilis, po su beru seu impentzamentau meda e tengu pagu gana de mi torrai a ponni a istudiai chentza de tenni s'aficu de mi pesai a sa sola".

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna