S'istòria de Giusepu unu piciocu disterrau chi tenit unu bisu scéti: torrai in sa terra sua

29 Giugno 2013
Image
logo-ras54-1024x257.jpg

(In Tempus de crisi) - Casteddu, 29 de su mesi de làmpadas - Giusepu classi 1973, casteddaiu e disterrau in terra allena. Dipromau, pigat su determinu de sighiri is bisus suus, mancai custu at bòfiu nai a si nci andai de sa Sardigna. Su piciocu de Casteddu movit aici in Bologna, innoia incumentzat unu caminu de istùdiu in su Dams, laurendusì in su 2004. "Agoa de su diproma - si contat - no apu tentu dudas, e mi sei iscritu luegu in s'Universidadi". "Traballau - sighit - comenti camareri. In s'ierru in su fin'e cida, e agoa, comenti cumentzàt s'istagioni, moviu a mi fai totu un'istadi de traballu". Su chi bessit a pillu fuenddendi cun Giusepu est un'amori mannu po su tzìnema, una passioni chi ddu at ghiau, a s'iscriri in su Dams, mancai - s'acrarat - "ddu apu fau cun dabori, poita no est po nudda simpli a lassai sa terra tua. Ma no teniu medas isceras". "Su chi no boliu furiat a mi tramudai in d-unu de is medas disterraus sardus chi a s'acabada abarrant arrescius in sa retza de issus etotu, est a nai sa no arrennesci a torrai in Sardigna. E a dolu mannu, imbecis mi seu mudau in custu, parrit unu frastimu! Fortzis est su sufrimentu chi depu marturiai po mi nci essi andau. No ddu sciu, no mi ddu pedu nimancu prus!". Allega allega su piciocu si narat de ai passau is annus de s'universidadi intre lìburus e traballu, poita, isclamat: "mi depiu pesai puru, ca su dinai furiat pagu meda e a istùdiai est una carestia mala".Agoa de s'essi pigau su tìtulu su casteddaiu est arrutu mali poita teniat su paperi ma s'agatat atesu de s'isùla sua, in cumpangìa scéti de su trumentu de no podi torrai. "M'iat essi praxu a torrai in Sardigna - afirmat - cun totu sa cultura chi mi seu fatu, ma chi no tenis dinai po inghitzai a traballai in su mundu de sa cultura, no fais nudda. Sa terra mia iat podi donai meda a totus, si su sistema de gestioni iat essi ghiau cun cuscéntzia. Imbecis chi tenis dinai fais, chi connoscis arrennescis, chi ses fillu de unu massaju comenti seu deu bai seguru ca ti frimas o ti frimant. Est malu de nai, ma su dinai movit totus is giogus. Est s'aficu mannu de sa sotziedadi capitalistica". Arrexonendi Giusepu si narat ca oi s'agatat protagonista de su nudda, biu ca tenit ai una laurea, ma no tenit sa Sardigna, su chi ddi abarrat est unu traballu chi no si podit permiti de lassai e chi ddu bit isbati isbati de un'istadi a s'àtera in sa Costera Romagnola. Fueddendi de is arragus prus grais chi ferrint a is laureaus sardus su piciocu de Casteddu si marcat cun frimesa: "s'arragu prus mannu est donau de s'isganimentu chi s'aguantat, fillu de sa circa fitiana de s'assistu de mama Itàlia. No cumprendendi ca teneus cambas e peis po si movi a sa sola. Ma custu no est totu crupa de is Sardus, biu ca si funt bius liai s'istòria, sa cultura e sa dignidadi puru, po mori de un'Istadu chi po fai su chi bolit de sa terra nostra at pentzau beni de si preni sa conca de fabas. E incumetzat a ddu fai de chitzi, incumentzat cun sa lìngua, biu ca is primus fueddus chi naraus funt in lìngua allena. E apustis sighit su traballeddu colonialista suu in dògnia campu de sa vida de sa genti mia". "In Sardigna - sighit - teneus energias e resossas, ma custu ddu cumprendeus in pagus". Po su tempus benidori suu su piciocu de Casteddu tenit scéti unu bisu, su torrai a bivi in sa terra sua, poita - concluit - "aici m'intendu un'òmini pratziu".

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda


© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna