Avisu púbblicu de sa província Sud Sardigna a is operadoris econòmicus de is comunus de Biddacidru, Giauni, Gùspini, Pabillonis, Seddori, Serrenti e Mara Arbarei

21 Ottobre 2016
Image
provincia-sud-sardigna.jpg
(IlMinuto) - Casteddu, 21 de su mesi de ledàminis - Sa Província Sud Sardigna, ponendi a dispositzioni su dinai de sa L.R.6/2012 po sa prumotzioni linguística bisíbbili de sa língua sarda, at decídiu cun is comunus alleaus de su progetu, Giauni, Gúspini, Pabillois, Seddori, Serrenti, Biddacidru e Mara Arbarei, de cumbidai totus is operadoris interessaus a ammostai s’acunsentimentu insoru po s’umperu e s’avaloramentu de sa língua sarda in is atividadis diferentis de cumpeténtzia, po fai insinnias, listas (“menù”), cartellinus ed etichetas de merci, e aici sighendi.
Sa tarea de su progetu est sa de lompi a su bilinguismu sardu - italianu e de umperai su sardu cun sa matessi dinnidadi de s’italianu in sa cumpridura de is atividadis de trabballu, istitutzionalis e puramenti acapiadas a sa vida de dónnia dí.


Duncas, totus is chi ant ammostau s’acunsentimentu insoru, ant a podi tenni:

1. Acanta a s’insínnia chi giai esistit, un’insínnia in língua sarda de s’atividadi, de sa butega, de su labboratóriu e de s’ufíciu, e aici sighendi.;

2. Listas (“Menù”) de ristorantis/tzilleris/logus de ristoratzioni e de stràngia ( B&B, locandas, posadas, e aici sighendi) in Sardu, Italianu e Ingresu;

3. Cartellinus e etichetas de is prodotus in béndita in Língua Sarda.

S’AVISU RIGUARDAT A:

Totus is sugetus interessaus chi tenint s’atividadi in is Comunus de Biddacidru, Giauni, Gùspini, Pabillois, Seddori, Serrenti e Mara Arbarei ( tzilleris, ristorantis, butegas, ufícius, labboratórius de artesania, potecarias, e aici sighendi.)

TÉRMINIS PO SA PRESENTADA DE SA DOMANDA

Aintru de su 14 de Donniasantu 2016 totus is operadoris interessaus si depint indiritzai a s’Àrea Apaltus, Cuntratus, “Welfare” e Cultura – Ufíicio de Língua Sarda D.ra Alessia Etzi- 0709356356- 3385340472- cultura@provincia.mediocampidano.it; aetzi@provincia.mediocampidano.it.

DINAI

Su dinai po sa cumpridura de s’interventu est su de su finantziamentu regionali de su progetu “Sighidura de sa sperimentatzioni linguística in su Campidanu de Mesu”, de sa L.R. 6/2012, art. 13, comma 2 – Dinai integrativu regionali L. 482/99 artt. 9 e 15 de “ Amparu de is Minorias linguísticas istorícas”.

Annalisa Caboni

Operadora de s’Ufítziu de Língua Sarda Província Sud Sardigna, sea de Biddacidru

© RIPRODUZIONE RISERVATA