Coronavirus in Sardigna: pagamentu de is pensionis, sa comunicatzioni de Poste Italiane a is pensionaus

Su calendàriu po su sambenau cumpilau de is ufìtzius de sa posta sighendi is pròpius diris de abertura
25 Marzo 2020
coronavirus pensionis

In custu momentu de apretu sanitàriu ocasionau de su coronavirus, cun nd'una nota de imprenta is ufìtzius de sa posta faint isciri ca is pensionis de su mesi de arbili s'ant a podi arretirai a cumentzai de cras, 26 de su mesi de martzu, fintzas a su 1 de su mesi de arbili.

“Poste Italiane” - pretzisat su comunicau - “cumbidat a is pensionaus chi ant sceberau s'acrèditu de sa pensioni in su libureddu de rispàrmiu contu currenti BancoPosta opuru Postepay Evolution, de no andai, po cantu est possìbili, a is postas e de pigai su dinai po mèdiu de is cartas eletrònicas in is ATM Postamat”.

Po is chi no podint fai de mancu de andai a sa posta su caledàriu sighit s'òrdini de s'alfabetu po sambenau.

S'òrdini at a mudai segundu is diris de abertura: sa posta chi abarrat aberta dògnia diri at a sighiri unu calendàriu diversu de sas chi funt obertas a borta a borta e de is chi funt in serbìtziu scèti giòbia 26 e sàbudu 28 de su mesi de martzu.

Si podint pigai scedas asuba de su serbìtziu in su giassu de “Poste Italiane” (poste.it) e telefonendi a su nùmeru birdi: 800 00 33 22.
 

A sighiri su calendàriu po sambenau cumpilau po dògnia tipu de abertura de is ufìtzius de sa posta.
 

Po is ufìtzius de sa posta abertus dògnia diri:

 • de sa A a sa B giòbia 26 de martzu
 • de sa C a sa D cenàbara 27 de martzu
 • de sa E a sa K sàbudu 28 de martzu
 • de sa L a sa O lunis 30 de martzu
 • de sa P a sa R martisì 31 de martzu
 • de sa S a sa Z mèrculis 1 de arbili

Po is ufìtzius de sa posta abertus lunis, mèrculis e cenàbara:

 • de sa A a sa D cenàbara 27 de martzu
 • de sa E a sa O lunis 30 martzu
 • dae sa P a sa Z mèrculis 1 de arbili


Po is ufìtzius de sa posta abertus a manera desemprada de giòbia 26 a sàbudu 28 martzu:

 • da sa A a sa D giòbia 26 de martzu
 • de sa E a sa O cenàbara 27 de martzu
 • de sa P a sa Z sàbudu 28 de martzu
© RIPRODUZIONE RISERVATA