Coronavirus: no si frimant is agiudus contra a sa violèntzia a is fèminas

Sèmpiri ativivus is nùmerus de is tzentrus po cuntrastai custu arragu
22 Aprile 2020
violèntzia a is fèminas

In custu momentu de apretu, candu est obligu po totus a no bessiri, in Casteddu funt sèmpiri ativus is nùmurus chi serbint a is fèminas po denuntziai is violèntzias chi acuntessint aintru de domu. A ddu fai isciri est sa “Commissione Pari Opportunità” de su Comunu de Casteddu chi ammentat puru is nùmerus ùtilis de tzerriai:

  • su 1522, chi est su nùmeru natzionali de is Tzentrus contra a violèntzia a is fèminas;

  • su 070/492400, nùmeru de su “Centro Antiviolenza Ceteris”;

  • su 070/2080137, nùmeru de su “Centro Antiviolenza Donne al Traguardo”.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA