Su Tzirculu po sa genti abisongiosa

Cun s'agiudu de s'Asce su progetu “MUTUO SOCCORSO CASTEDDU”
4 Maggio 2020
mutuo soccorso casteddu

A pustis de is DPCM contra a su coronavirus de su mesi de martzu passau, su Tzirculu, chi in d'una pariga de annus est diventau unu tzentru de importu po initziativas culturalis e sotzialis in su bixinau casteddaiu La Vega, de su 1 de maju at cumentzau su progetu “MUTUO SOCCORSO CASTEDDU”, chi est aprontau cun s'agiudu de s'“Asce - Associazione Sarda Contro l'Emarginazione”.

Su progetu tenit sa punna de arregolli cosa de papai e benis chi serbint po is abisòngius primàrgius e de ddus intregai a sa genti chi in custu momentu de apretu s'agatat in dificultadi. Totu custu est possìbili gràtzias a su traballu de is volonteris de su Tzirculu.

Po donai una manu de agiudu si podit telefonai a su nùmuru 3386377600, imbecis po fai donatzionis tocat a tzerriai a su 3420323585.

© RIPRODUZIONE RISERVATA