Torrat ativu s'imprèstidu de lìburus de sa Biblioteca Comunali de Aristanis

Su serbìtziu at a funtzionai a pustis de ai pigau apuntamentu
21 Maggio 2020
biblioteca aristanis

De su 20 de su mesi de maju est torra ativu su serbìtziu de imprestidu de lìburus de sa Biblioteca comunali de Aristanis. Su serbìtziu at a funtzionai pighendi apuntamentu e andendi a ritirai is lìburus.

A pustis de s'aparaguladura, chi si podit fai imbiendi una mail a s'indiritzu biblioteca.prestito@comune.oristano.it, telefonendi a su numeru: 0783-791750 de su lunis a su cenàbara de is 9.00 de mengianu a is 14.00 o intrendi in su giassu BiblioSar, s'at a podi andai in Biblioteca po ndi liai is lìburus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags