Su Flag Pescando aprontat s'initziativa "Parola di Pescatore" po su consumu sustenibili de su pisci

Is comunus chi pigant parti a s'iniziativa funt 15 in totu
6 Gennaio 2021
terra

Est de tres mesis fait pagu prus o mancu su cumentzu de un'initziativa de importu mannu chi tenit s'obietivu de criai cussèntzia asuba de un'argumentu chi pertocat a totus in Sardigna. Seus chistionendi de sa manera de consumai su pisci, unu consumu chi iat a depi èssiri sèmpiri abbistu e chi fatuvatu traixit custa pràtiga.

A donai vida a custa faina est istètiu su “Flag Pescando – Sardegna Centro-Occidentale”, un'assòtziu nàsciu in su 2016. Sa sigla FLAG inditat is fueddus Fisheries Local Action Group, chi in inglesu bollit nai Grupu de atzioni de su logu in su campu de sa pisca. Tra is sugetus chi sustenint su Flag Pescando ddoi at Sa Regioni Autònoma de Sardigna, chi donat s'amparu suu attressu de su Fundu Europeu po is Afàrius de su Mari e po sa Pisca (Prioridadi 4 de su PO FEAMP).

S'initziativa de su Flag tenit cumenti tìtulu “Parola di Pescatore” e nascit de unu cunsidèriu: totus is personis chi papant pisci depint pòniri atentzioni a su chi ingurtint, poita unu consumu abbistu est netzessàriu po donai amparu a su mari, a is rius, a is lagunas e a is istàinis puru, resursas de àcua chi funt unu beni de tutelai dògnia diri.

parola di pescatore

Aici “Parola di Pescatore” ponit impari otu consillus. A si ddus donai est unu piscadori, Raffaele Manca, un'òmini chi at fatu de sa pisca sa rexoni de sa vida sua. Is comunus chi faint parti de custa atzioni funt 15 in totu e funt is mantessi comunus de su territòriu innoia traballat su Flag Pescando, est a nai: su comunu de Arborea, su de Arbus, su comunu de Boàtiri, su de Crabas, su comunu de Cullieri, su de Gùspini, su comunu de Marrùbiu, su de Narabuìa, su de Nurachi, is comunus de Aristanis, Prammas Arborea, Arriora, Santueru, Santa Justa e Terraba.

Dògnia aministratzioni at a depi amostai unu totem de scedas innoia s'ant a agatai is otu consillus po unu consumu sustenìbili de su pisci. In prus, is 15 comunus ant a difundiri s'initziativa impreendi video-spot, poster, manifesteddus e impitendi finas is giassus istitutzionalis e is account de is social network insoru.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags