Sardigna: sos sànguni

Est netzessàriu andai a donai su sànguini
3 Febbraio 2021
sanguni

In Sardigna ddoi at bisòngiu de sànguni. S'Ispidali Microcitemicu de Casteddu impari a s'Assòtziu “Thalassa Azione Onlus”, difatis, ant fatu isciri ca in custu momentu in totu s'ìsula si fait grai sa mancàntzia de sànguni. Est duncas netzessàriu ca is personis chi ddu podint fai andint a donai su sànguini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags