Efitzèntzia energètica e respetu po s'ambiente cun is propostas de Bio Art Costruzioni

S'edilìtzia chi fait contu de is printzìpius de s'ecologia e de s'isvilupu sustenìbili
12 Marzo 2021
terra

Terra - Si narat Bio Art Costruzioni, nascit de un'idea de Alessandro Medda e est una realidadi produtiva chi traballat in s'edilìtzia. Ddu fait castiendi a sa sustenibilidadi.

Bio Art Costruzioni ponit in campu est una realidadi chi produit bioedilìtzia e rapresentat una manera innovativa de fai fàbbricus. Sa filosofia de custa impresa edili si fundat asuba de su respetu po s'ambienti. Dògnia progetu, difatis, est isvilupau fadendi contu de is printzìpius de s'ecologia e s'isvilupu sustenìbili.

terraPo Bio Art Costruzioni fabbricai e ristruturai edifìtzius funt traballus chi si depint esecutai pighendi in cunsidèriu is printzìpiu de sa bioedilitzia, est a nai fadendi atentzioni a is materialis e a is istrumentus de impitai: custus depint èssiri totus ecucumpatìbilis. Sighendi custus printzìpius, s'impresa de Dèximu Mannu ndi pesat istruturas chi tenint un'efitzèntzia energètica manna. Funt istruturas chi faint risparmiai dinai a su clienti e non noxint a s'ecologia. No est acabada innoi, poita totus is fàbbricus de Bio Art Costruzioni rapresentant istruturas chi tenint sistemas de isolamentu ambièntali e acùsticu bellus meda.

Sighendi passu passu sa filosofia de sa bioedilìtzia, s'impresa impreat materialis naturalis comenti ortigu, lana de brebei, linna (elementus in XLam) e intònicus naturalis, est nai fatus cun materialis de su totu riciclàbilis e chi non faint dannu a sa saludi de s'òmini e a s'ambienti.

In prus de is fàbbricus sustenìbilis, tra is traballus de Bio Art Costruzioni nc'i funt s'istùdiu e sa progetatzioni de àreas birdis e sa posta in òpera de giardinus. Po donai forma a unu progetu craru e chi dongat cuntentu a su clienti, is espertus de s'impresa ghiada de Alessandro Medda, primu ancora de pònniri a traballai s'iscuadra insoru, faint s'ànalisi de su terrenu e de su clima de su logu. Feti in custa manera si podit donai vida a logus birdis chi respetint diaberus su territòriu totu a ingìriu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags