Sa sustenibilidadi de S'Atra Sardigna, produtoris biològicus de su 1982

Unu progetu chi promovit sa cultura de sa saludi e su rispetu de s'ambienti
10 Marzo 2021
terra

Terra - Su de S'Atra Sardigna est nu marcu nodidu in su mundu de sa sustenibilidadi. Nàscia comenti coperativa in su 1982, in su 2003 si mudat in organizatzioni de produtoris, movit su caminu suu aìnturu de is fainas ecusustenibilis. Ddu fait impitendi su mètodu de sa massaria biològica. Su primu passu dd'at fatu cun is ortus e is frutoràrjus, agoa at manniau sa produtzioni cosa sua ponendusì a fai meli, tzafaranu, casu pecorinu, binu, ollu, petza, pasta, pani, drucis e àterus produtus trasformaus.

Su progetu de s'Atra Sardigna rapresentat unu caminu de primori. In su 1992 promovit sa nàscida de su "Consorzio Ecosviluppo Sardegna", est a nai una realidadi chi at isvilupau fainas de interessu mannu aìnturu de su programa comunitàriu Leader II.

Tra su 1992 e su 1993, S'Atra Sardigna at fatu connòsciri is produtus biològicus suus in Itàlia e in logus a foras de is làcanas de s'istadu.

terraNon est totu. S'Organizatzioni de Produtoris Biològicus S'Atra Sardigna est sa ghia de unu progetu de coperatzioni finantziau de sa Regione Autònoma de Sardigna (Misura 16.1 de su PSR Sardigna). Cun nd'unu importu de 50.000,00 eurus pagu prus o mancu, su progetu, chi tenit sa punna de fabricai unu "BioDistretto", previdit puru fainas de animatzioni e de sensibilizatzioni de fai in su territòriu a ingìriu de su Parcu de Portu Conte.

Cun nd'unu progetu finantziau po su 70% de sa sa RAS, S'Atra Sardigna mandat ainnantis po finas unu programa di informatzioni e promotzioni asuba de is produtus bilògicus.

Cun sa punna de pròmoviri sa sustenibilidadi e de fabricai un'àtera Sardigna, custa realidadi mirìfica sighit sèmpiri una filosofia sotziali, ètica e econòmica chi castiat e traballat po una terra chi pighit in cunsidèriu s'ambienti e s'òmini, chi traballit a manera ètica e chi promovat sa cultura de sa saludi.

In diri de oi, cun 300 sòtzius pagu prus o mancu, S'Atra Sardigna rapresentat una de is realidadis prus importantis de su cumpartu alimentari biològicu italianu e internatzionali.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags