“Adotta i tuoi luoghi del cuore”: su progetu de amparu de s'assòtziu "We Clean"

Unu progetu sustenìbili chi tenit sa punna de imparai su respetu po s'ambienti a is giovanus
7 Aprile 2021
terra

Terra - Dd'ant batiau “Adotta i tuoi luoghi del cuore” e est unu progetu sustenìbili de importu mannu chi tenit sa punna de interessai sa genti a s'amparu de su territòriu. Comenti ddu fait? Cumbidendi is tzitadinus a adotai unu bìculu de terra e promovendi atzionis de valorizatzioni e amparu. Custas atzionis ant èssiri ghiadas de professioneris, ma ant pigai parti a su progetu po finas unus cantu volonteris.

Sa conca de “Adotta i tuoi luoghi del cuore” est s'assòtziu “We Clean”, chi s'annu passau at fatu unu censu asuba de s'àliga e nd'at contau cuatrumilla tipus pagu prus o mancu in is costeras de Sardigna. Po su prus fiant arrogus de plàstica e cicas de sigareta, ma si funt agataus finas arrogus de imbirdi e de terràllia puru. S'assòtziu, chi est ghiau de Elisabetta Murenu, in diri de oi promovit atzionis de sustenibilidadi atressu de fainas chi tenint s'iscopu de si torrai una Sardigna prus lìmpia.

Su traballu at a tucai de sa Costera de Coral e is protagonistas cosa sua sunt puru su Comunu de S'Alighera e su “Parco di Porto Conte”. Sa punna de s'acòrdiu fatu intre su Comunu, su Parcu e s'Assòtziu “We Clean” etotu est s'allichidimentu, s'amparu e sa ricualificatzioni de is territòrius chi tenint valori paesagìsticu e ambientali.

terraSu progetu, perou, non si frimmat cun custas fainas, poita previdit puru una cantu atzionis de educatzioni ambientali. Atzionis de fai prusatotu cun is giòvunus po ddis imparai su respetu ecològicu e de s'ambienti.

Su de S'Alighera est unu progetu destinau a èssiri replicau in àterus logus in Sardigna.

“Adotta i tuoi luoghi del cuore” at a ponni a campu fainas chi ant a traballai cun tecnologias chi no impestant s'ambienti innoia biveus. Seus fueddendi de s'impreu de dronis, ma po finas de tecnicas po allichidiri is logus atressu de màchinas elètricas.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags