Su "Premio Ichnusa" premiat sa sustenibilidadi

S'editzioni 2021 at premiau 14 universitàrius de s'Ateneu casteddaiu
4 Aprile 2021
terra

Terra - Su “Premio Ichnusa”, chi ponit impari sa birra sarda e s'Universidadi de is Istùdius de Casteddu, ocannu est lòmpiu a sa de ùndixi editzionis. Su primu prèmiu est andau a is istudiantis Gianluca Deriu, Federico Mulas, Marco Onnis e Francesco Piu, chi ant presentau su progetu “#ILNOSTROIMPEGNO CONTINUA”.

Is chi ant aprontau su cuncursu de ocannu ant dètzidiu de premiai 14 universitàrius e non 5, cummenti in is annus passaus. Po su 2021 at difatis bintu sa calidadi arta meda de is progetus cuncodraus de is istudiantis casteddaius, ma prusatotu ant bintu sa sustenibilidadi e s'impignu po s'ambienti. A si ddu fai cumprèndiri est pròpiu su progetu chi est arribbau primu in sa classìfica de sa zuria. “#ILNOSTROIMPEGNO CONTINUA” tenit difatis su coru in su respetu de s'ambienti de s'ìsula nostra. Unu progetu de importu, chi tenit sa punna de tragai sa genti aintru de is fainas cosa sua. Atressu de “#ILNOSTROIMPEGNO CONTINUA” sa genti de Sardigna at a podi èssiri protagonista ativa aintru de sa luta po defèndiri s'ambienti e po sa sustenibilidadi.

premio ichnusaGiuseppe Melis, professori de Marketing de s'Ateneu casteddaiu, at declarau de èssiri altivu meda, poita in is annus custu premiu s'est mudau in nd'unu giogu de iscuadra. Unu giogu chi impignat professoris de unas cantu facultadis universitàrias, dognunu cun is cunpetèntzias chi ddi si pertocat. In prus de custu bisòngiat po finas a pretzisai ca po s'editzioni 2021 ant pigau parti otanta istudiantis pagu prus o mancu. Divìdius in dexennoi grupus ant traballau impari po 3 cidas.

Su de su “Premio Ichnusa” est unu caminu importanti, poita donat sa possibbilidadi a is giòvunus sardus chi faint s'Universidadi de Casteddu de tenni unu collegamentu intre su mundu de is impresas e su de s'Universidadi etotu. Est duncas unu momentu de imparu po sa vida de is istudiantis. Unu momentu chi ocannu at donau atentzioni a sa sustenibilidadi e s 'ambienti.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags