Sa vacàntzia sustenìbili in Budune

Mari, natura, cultura e respetu po s'ambienti
26 Maggio 2021
terra

Terra - Budune (Buduni in lìngua gadduresa) est una bidda fata in pedra, una bidda gadduresa rica de istòria e ingiriada de unu paesàgiu ispantosu. Ocannu custu logu fait de sa sustenibilidadi sa bandera cosa sua. Ddu fait promovendi una stagioni turìstica chi non fait dannu a s'ambienti.

Su progetu sustenìbili de Budune punnat a sa valorizatzioni de is stàinis de sa costera e de is biosferas. Fueddaus, duncas, de is plajas dedicadas a is animalis, de s'amparu de is matedus autòctonus e de esperièntzias istravanadas in mesu a sa natura.

Budune, prenda manna de Sardigna, comenti pretzisat su sìndigu Giuseppe Porcheddu “est unu logu chi andat amparau e chi depit èssiri manigiau cun atentzioni manna”. Tocat a ammentai, difatis, ca in su 2017 custa bidda gadduresa at otentu s'arreconnoscimentu de Riserva de sa Biosfera de parti s'Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

buduneNau in pagu fueddus, Budune est istètia premiada po su patrimòniu naturali, po su patrimòniu ambièntali, ma po fintzas po sa cultura, is traditzionis e is sartus de su territòriu cosa sua. Unu prèmiu de importu po s'àndala de isvilupu sustenìbili incarrerada de sa genti de su logu. Un'àndala chi promovit is fainas traditzionalis de s'artesanau e de sa messarìtzia e chi afortiat s'atinamentu netzessàriu a costoiri sa biodiversidadi naturali; un'andala chi no olit pèrdiri sa calidadi de s'àcua e de s'habitat, e puru sa particularidadi de sa cultura, de s'archeologia e de su paesàgiu. Bastit pentzai ca in is stàinis de sa costera cosa sua bivit su Porphyrio porphyrio, una ratza de pilloni rara meda, chi tenit sa pinna a colori de asulu carcu e de tanau muròngiu.

No est totu, poita custu progetu de sustenibilidadi previdit puru ca unu bellu tretu de costera marina siat dedicau a is canis. In sa “Fido Beach” sa genti at a podi passai momentus bellus in cumpàngia de su calleddu cosa sua.

Po bìviri mellus is ferias, Budune donat po finas unu decàlogu cun is nòminis de biòlugus e veterinàrius chi podint èssiri ùtilis in vacàntzia.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags