Sustenibilidadi: in Sardigna torrat s'interessu po su làdiri

Un'isceberu chi est una manera sana de bìviri
19 Maggio 2021
terra

Terra - Cun su làdiri s'edilitzia de oi si rennovat cun nd'una tènnica antiga e fait fàbbricus sanus e sustenìbilis, chi mìnimant is dannus a s'ambienti.

S'impreu de su làdiri, ddu sutalineaus, pertocat una tènnica architetònica de sartu, comuni a medas paisus de su mundu. In continenti dd'agataus in Abrutzu, Marche, Piemonti e Basilicada.

Ma de ita est fatu su làdiri? Su làdiri est fatu de una matèria primàrgia riciclàbili. Una matèria chi tenit orìgini minerali.

Oi pesai fàbbricus in làdiri favoressit puru unu rispàrmiu de energia. Custu poita is murus de làdiri in s'istadi amparant de sa basca mentras in s'ierru amparant de su frius. Seus fueddendi de murus chi funt caraterizaus de unu corpu ativu, capassus de regulai siat sa temperadura siat s'umidadi a manera naturali e in dògnia stagioni de s'annu.

ladiriDifatis, a manera diversa de is àterus materialis edilis, su làdiri assegurat unu comfort tèrmicu primorosu e unu respàrmiu de energia beru. Comenti si podit cumprèndiri, po is propriedadis cosa sua su làdiri est unu jolly mannu de s'edilitzia. Difatis, no est feti unu materiali sanu, ma est puru unu materiali chi non tratenit su pruini, duncas chi mìnimat is problemas de saludi acapiaus a su pruini. Non est acabada innoi, poita tenit unu ph alcalinu chi non fait bessiri sa lanadura in is aposentus. In prus su làdiri assegurat finas s'isulamentu acùsticu e amparat de s'impestadura eletromagnètica.

Pesai domus o àterus fàbbricus cun custu materiali primorosu est un'investimentu po sa saludi de s'òmini e po sa saludi de sa terra. De innoi si podit cumprèndiri su revival de su làdiri in s'edilitzia de Sardigna. Su làdiri est, chentza de duda peruna, unu materiali sustenìbili ispantosu e chi fait beni a s'òmini e a sa terra, unu materiali chi non tenit fini e chi si podit torrai a impitai a manera eterna poita non at èssiri mai àliga ispetziali.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags