Sustenibilidadi: Sa “Diri Mundiali de s'Ambienti” in Sardigna

Sa diri est aprontada de s'Ente Fo.re.s.t.a.s.
6 Giugno 2021
terra

Terra - Comenti dògnia annu, su 5 de su mesi de ladàminis s'afestat “Sa Diri Mundiali de s'Ambienti”, est a nai s'atopu prus mannu aprontau de s'O.N.U. po interessai su mundu asuba de s'amparu de su pianeta. Su primu avenimentu est istètiu afestau in su 1974. De tandu s'apuntamentu s'est ammanniau meda, fintzas a si mudai in nd'una piataforma globali pùblica fata de pagu prus o mancu de 100 Paisus. Ocannu “Sa Diri Mundiali de s'Ambienti” s'isboddiat in Pakistan e tenit comenti argumentu su “Riprìstinu de s'Ecosistema”.

Comenti in dògnia logu, in Sardigna puru s'ammentant custa diri de importu mannu chi cumbidat sa genti a su respetu de s'ambienti e a sa sustenibilidadi. Ma comenti si lompit a sa sustenibilidadi? Tenendi in echilìbbriu s'scosistema naturali innoja biveus.

In diri de oi sa Regioni Autònoma de Sardigna afestat “Sa Diri Mundiali de s'Ambienti” atressu de s'istrutura tècnica governativa po su cumpartu forestali e ambièntali, est a nai atressu de s'Ente Fo.re.s.t.a.s..

terraIn Sardigna sa “Diri Mundiali de s'Ambienti” amparat po primu cosa s'ambienti incurendusia de unu murvoneddu sucurriu in is diris passadas in su territòriu de Montarbu. A su murvoneddu ddi funt fadendi una terapia po ddu torrai a idratai e un'atera antiparassitaria. Is ùrtimas novas si narant ca est torrendi a recuperai beni sa saludi sua. Duncas, comenti at a sanai at a torrai in su Padenti de Seui, in sa regioni de sa Barbàgia de Seulu.

No est acabada innoi, poita oi funt lompius de s'Ispagna cuàturu pilloneddus de àchili de su Bonelli. Is pillonis ant èssiri bisitaus de su veterinàriu de s'Ente Fo.re.s.t.a.s., a pustis ant a sighiri is tres àchilis sitzilianas, chi s'agatant giai aìnturu de sa boliera de Crastazza.

Gràtzias a sa coperatzioni cun s'ISPRA (“Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”) e su GREFA (“Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat”) e gràtzias puru a su progetu "Aquila A-Life" is seti abius ant torrai a bolai in su celu de Sardigna.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags