Sustenibilidadi: sa faina de s'azienda tataresa Bioss

Humus de sitziringoni, circa, tzertificatzionis agro-ecologicas
2 Giugno 2021
terra

Terra - Si lamat Bioss e est un'azienda sustenìbili de Tàtari chi fait Humus de sitziringoni. Seus fueddendi de una start-up innovativa, una realidadi chi afungat is arrexinis cosa sua in sa "green e circular economy".

Custa realidadi produtiva est fata po su prus de fèminas, biòlogas, agrònomas e chìmicas, istudiosas chi ant fatu nàsciri Bioss fadendi un'iscèberu èticu, ecològicu e scientìficu chi respetat s'òmini e s'ambienti.

Su minimòngiu de s'isperdìtziu, sa reconversioni de is refudus in risorsas ecològicas e sa circa in su campu ambientali funt su coru de s'azienda tataresa. In prus, s'elementu agrìculu e produtivu rapresentant sa fortza de custa realidadi. Est tuchendi de custa filosofia chi est nàscia s'idea de fai Humus de sitziringoni in Sardigna. Bioss, difatis, est sa primu azienda sarda chi produit custu tipu de concimi de su totu naturali. Est unu produtu bellu, chi s'impreat in sa masserìtzia biològica.

Is resursas otentas de Bioss diventant rennovabilis e benint incluidas in nd-unu ciclu produtivu virtuosu.

biossS'Humus de sitziringoni fatu in Sardigna est unu concimi orgànicu intre is mellus chi s'agatant in cummèrtziu e chi si podint impreai in sa messarìtzia biològica. Custu tipu de concimi nascit gràtzias a s'atividadi chi is sitziringonis sboddiànt impari a is microrganìsimus de sa terra. Impari, difatis, trasformant su ladàmini de procu, de is bacas, de is brebeis e de is cuaddus in nd-unu concimi de calidadi manna (All. 2 del D.Lgs. 75/2010).

Resurtu de unu mesturu biològicu ativu de batèrius, màdrigas, ormonis e elementus sustantziosus, custu concimi est ricu de mineralis de importu mannu po s'acrescimentu de is matas.

S'Humus produidu de Bioss, batiau cun su nòmini "Humus di Sardegna", est iscritu in su registru de is concimis biològicus de su Mipaaf.

In prus de sa produtzioni de Humus e de is fainas de circa, sa Bioss emitit puru tzertificatzionis agro-ecologicas.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags