Rifiu-thlon: s'initziativa de Aics cun s'agiudu de su Comunu de Sant'Antiogu

Unu “progetu” po limpiai su portixeddu turìsticu
11 Luglio 2021
terra

Terra - Cun Rifiu-thlon is cicas de sigareta non tenint vida longa. Su 12 de su mesi de argiolas chi benit, in Sant'Antiogu, unus cantu volonteris, cun s'agiudu de una pariga de ferritus ant a arregòlliri dògnia cica de sigareta chi s'agatat in su portixeddu.

Rifiu-thlon nascit de un'idea de sa commissioni natzionali ambienti de s'"Associazione Italiana Cultura e Sport", un'assòtziu connotu cun sa sigla de Aics, e tenit su patrotzìniu de su Comunu de Sant'Antiogu.

Rifiu-thlon at a incumetzai a is 9.30 de màngianu e s'insertat aintru de su programma de educatzioni ambièntali chi in Maladroxia s'afortiat in s'istagioni de sa Bandera Biaita, est a nai in s'istagioni chi andat de su 1 de su mesi de argiolas a su 31 de su mesi de austu.

In programma ddoi funt una fibera de atopus chi tenint sa punna de educai sa genti e chi duncas trisinant siat tzitadinus siat turistas. Cun cali iscopu? Simpli: fàiri connòsciri is temas ambientalis.

rifiuthon"Pigai parti a Rifiu-thlon est de importu mannu prusatotu po is giòvanus” - at sutalineau su sìndigu de Sant'Antiogu Ignazio Locci. Po Locci cussu de s'ambienti est unu tema de importu mannu e non si ndi podit fàiri a mancu. "Tocat a creai - pretzisat su sìndigu - una retza bella carca, fata de genti chi siat impignada a amparai s'ambienti a manera costanti". No est po nudda ca po Locci is atopus comenti Rifiu-thlon funt un'ocasioni bella po favorèssiri sa spainadura de unu messàgiu chi pretendit respetu po s'ecosistema.

Su 12 de argiolas Rifiu-thlon at a cumentzai cun s'atopu un programma in pratza "Umberto". Is chi ant aprontau sa cosa ant a distribbuiri a totus is ferritus po pigai a discansu paperi e cicas de sigareta. Su traballu de limpiadura at a lòmpiri fintzas a su portixeddu turìsticu.

Rifiu-thlon aghillit puru is pipius. Chini olit, difatis, podit "portai is pipius - pretzisat Andrea Nesi, de sa setzioni ambienti de s'Aics - chi s'ant a podi auniri a su grupu de is muscheteris de s'ambienti". S'atopu at èssiri una gara a prèmius po sa regorta de is cicas. Mancu a ddu nai: is prèmius chi s'ant bìnciri ant èssiri feti eco-prèmius.

A.C.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags