In s'Univerdidadi de Casteddu nascit su Dotorau in Isvilupu Sustenìbili e Cambiamentu Climaticu

Unu cursu de tres annus po imparai a afrontai e gestiri sa chistioni de su cambiamentu climaticu e po torrai a pentzai su camminu de s'isvilupu sustenìbili
14 Luglio 2021
terra

Terra – Est unu Cursu de dotorau natzionali in Isvilupu Sustenìbili e Cambiamentu Climaticu. Su camminu de imparu, fundau de sa "Scuola Universitaria Superiore IUSS" de Pavia, tenit una cunventzioni cun s'Universidai de Casteddu e cun àterus ateneus puru.

Su Dotarau in Isvilupu Sustenìbili e Cambiamentu Climaticu at a durai tres annus e tenit sa punna de imparai a is giòvanus a torrai a disignai una sotziedadi resilienti, capassa de afrontai e de gestiri beni sa chistioni de su cambiamentu climaticu e capassa puru de torrai a pentzai su camminu de s'isvilupu sustenìbili.

Is dimandas po pigai parti a su cuncursu ant a dèpiri èssiri mandadas intru su 22 de su mesi de argiolas de su 2021 a sa "Scuola Universitaria Superiore IUSS" de Pavia atressu de sa pàgini web de su giassu de s'universidadi etotu (www.iusspavia.it/phd-sdc). Dògnia dimanda non at a podi lòmpiri prus a tradu de is 12.00.

Po su responsàbbili de s'Universidadi de Casteddu, su professori Italo Meloni, su dotorau in Isvilupu Sustenìbili e Cambiamentu Climaticu rapresentat unu passu bellu fatu de s'Universidadi casteddaja po contribbuiri a su pessighimentu de is obbietivus de isvilupu sustenìbili de s'Agenda 2030.

Po custu Dotorau s'Ateneu de Casteddu finantziat duas borsas de circa, una po su curriculum Technology and Territory e una po su curriculum Health and Ecosystem.

Sa punna de su camminu de istùdiu bòfiu de sa "Scuola Universitaria Superiore IUSS" de Pavia est sa de donai a sa sotziedadi dotoris de circa in isvilupu sustenìbili e cambiamentu climaticu chi siant po primu cosa capassus de mudai su stili de vida insoru, e chi siant po finas capassus de si fai promotoris de unu benidori “birdi” (“green” si ddu naraus a sa moda ingresa).

dotorauIs chi ant a bìnciri sa borsa de istùdiu ant èssiri iscritus in sa sea amministrativa de su dotorau, est a nai in sa "Scuola Universitaria Superiore IUSS" de Pavia, e ant a traballai in una de is Universidadi chi pigant parti a su progetu: in su Politènnicu de Bari (Universidadi de is Istùdius de Bari Aldo Moro), in s'Universidadi de is Istudius de Brescia, in s'Universidadi Ca' Foscari de Venezia, in s'Universidadi de is Istùdius de Casteddu, in s'Universidadi de is Istùdius de Cassinu e de su Latziu Meridionali, in s'Universidadi de is Istùdius de Ferrara, in s'Universidadi de is Istùdius de Firenzi, in s'Universidadi de is Istùdius de Genova, in s'Universidadi de is Istùdius de s'Insubria, in s'Universidadi de is Istùdius de s'Aquila, in s'Universidadi de is Istùdius de Messina, in s'Universidadi Catòlica de Milanu, in su Politènnicu de Milanu (Universidadi Istatali de Milanu), in s'Universidadi de is Istùdius de Modena e Règiu Emilia, in s'Universidadi de is Istùdis de Padova, in sa “Scuola Universitaria Superiore IUSS" de Pavia (Universidadi de is Istùdius de Pavia), in sa "Scuola Normale Superiore" de Pisa e in sa "Scuola Superiore Sant'Anna" de Pisa, in s'Universidadi de is Istùdius Mediterrànea de Règiu Calabria, in s'Universidadi de is Istùdius de Tàtari, in s'Universidadi de is Istùdius de Siena, in su Politènnicu de Tòrinu (Universidadi de is Istùdius de Tòrinu), in s'Universidadi de is Istùdius de Trentu, in s'Universidadi de is Istùdius de Trieste, in s' Universidadi de is Istùdius de Urbinu Carlo Bo.

Su Dotorau previdit unas cantu partnership cun entis pùbblicus e impresas privadas. Is letzionis ant èssiri fatas in ingresu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags