Progetu “TouriSME”: turismu e sustenibilidadi

Intre is sugetus chi funt protagonistas de su su progetu “TouriSME” ddoi at sa "Regione Autònoma de Sardigna"
20 Agosto 2021
terra

Terra - Ant a podi pigai parti po finas is PMI sardas a su progetu “TouriSME”, una proposta pentzada po donai una manu de agiudu a is aziendas turìsticas chi, intre is fainas aziendalis insoru, olint fai un'isseberu sustenìbili po su tempus benidori. Est cantu si podit lìgiri in sa nota de imprenta chi sa “Regione Autònoma de Sardigna” at imbiau ai is giornalis su 2 de su mesi de austu passau.

terraMa ita est su progetu “TouriSME”? In nd'unu momentu diftizili meda po totu su mundu, custa proposta rapresentat unu bisu de importu mannu, poita ponit impari su mundu de su turismu, chi in is ùrtimus duus annus at sunfriu meda po mori de sa destrossa de su coronavirus, cun su mundu de sa sustenibilidadi. Sa sustenibilidadi etotu, difatis, no est feti unu valori importanti po totus is chi bivint in su mundu, ma rapresentat puru una carrela chi ndi podit betiri profetus mannus meda po is aziendas turìsticas de Sardigna.

Comenti s'at a podi fai totu custu? Po primu cosa, cun “TouriSME” at èssiri s'ambienti etotu chi at a podi tenni profetu, ma no est totu. Difatis, bisòngiat po finas a sutalineai ca is PMI chi ant a olli fai progetus turìticus sustenìbilis ant a realizai propostas de serbìtzius chi ant a tenni una calidadi arta meda.

A su progetu “TouriSME”, chi at a gosai po finas de su finatziamentu de su programma europeu “COSME”, pigant parti unus cantu sugetus. Funt 8 in totu e intre custus agataus sa “Regione Autònoma de Sardigna”.

Aici, cun “TouriSME”, is aziendas de su campu turìsticu chi tenint domu in su territòriu de s'istadu italianu, in cussu de is istadus frantzesu e ispagnolu e po finas in s'ìsula de Cipro ant a podi presentai una dimanda po otèniri unu finantziamentu “TouriSME”. Po fai custa dimanda ddoi at ai tempus fintzas a su 15 de su mesi de cabudanni chi at a benni. Su finantziamentu at a podi arribbai a seti-milla eurus.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags