Sustenibilidadi: in provìntzia de Aristanis "Poste Italiane" puru castiat a su benidori

Duus is progetus incarreraus chi amparant s'ambienti
29 Agosto 2021
terra

Terra - In provìntzia de Aristanis po finas “Poste Italiane” càstiat a su benidori e cojat una filosofia sustenìbili. In diri de oi, difatis, is progetus postus a campu de “Poste Italiane” funt duus: "Lampade Led", unu progetu chi tenit sa punna de abbàtiri is consumus de energia elètrica, e "Serbatoi", unu progetu chi promovit s'installatzioni de sistemas de regorta de àcua chi ant a serbiri po irrigai is àreas birdis chi s'agantant ingìriu a is postas etotu.

terraIs atzionis de "Lampade Led" ant a interessai 13 domus de “Poste Italiane”, domus chi s'agatant ispainadas in totu sa provìntzia. Cun custas atzionis si previdit unu rispàrmiu de energia mannu (prus de 35 milla Kwh a s'annu) e un'irminorigamentu de CO2 (32 milla chilus a s'annu). Su progetu "Led" tenit comenti protagonista unas cantu biddas de sa provìntzias de Aristanis. A promòviri s'irminorigamentu de is costus de energia elètrica funt is postas de Abbasanta, Àllai , Marrùbiu, Masùddas, Narabuìa, Samugheo, Santeru e Terraba. In prus s'aciungit sa posta tzitadina de Aristanis 1, sa domu de sa diretzioni provintziali de Aristanis e, sèmpiri in Aristanis, su Tzentru de Distributzioni de sa posta e de is pacus de arruga Romagna. Su progetu previdit su càmbiu de is aparèchius chi faint luxi atressu de sa currenti cun àterus a Led. Aici s'irminorigant is consumus de energia elètrica de su 50% pagu prus o mancu. De pretzisai puru ca su rispàrmiu pertocat is costus de manutentzioni acapiaus a is aparèchius.

Su segundu progetu, est a nai "Serbatoi", est acapiau a s'impreu de sistemas de irrigatzioni sustenìbili e interessat is àreas birdis de Abas e de Crabas.

S'atzioni s'incarrerat cun su càmbiu de is tzisterras innoia passat su combustìbili po si callentai cun tzisterras de pràstica riciclada. S'obietivu est de realizai unu sistema de regorta e distributzioni de s'àcua chi at èssiri impreada po irrigai is àreas birdis chi s'agatant a su costau de is Postas. Ma no est totu, poita su progetu previdit sa ricualificatzioni de is àreas puru.

Is progetus de “Poste Italiane” rapresentant unu contributu a su pianu "Zero emissioni nel 2030" e  is atzionis chi eus esaminau tenint is arrexinis insoru in s'idea de sustenibilidadi ambientali.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags