Presentada s'Istrategia Regionali po s'Isvilupu Sustenìbili “Sardegna 2030”

Unu traballu de interessu, nàsciu po sighiri un'obietivu importanti: su de sa sustenibilidadi
8 Ottobre 2021
terra

Terra – Dd'ant presentau online su 6 de su mesi de ledàmini passau. Nd'eus giai chistionau. Seus fueddendi de unu documentu de importu mannu, innoia si proponit s'Istrategia Regionali po s'Isvilupu Sustenìbili “Sardegna 2030”. Unu traballu de interessu, nàsciu po sighiri un'obietivu importanti: su de sa sustenibilidadi.

Unu documentu chi contat prus de centu pàginis e chi presentat trinta-cuatru obietivus. Funt punnas chi faint parti de centu e cuatru lìnias de atzioni. Ddus ant lamaus “Obietivus istratègicus” e ant po finas a arribbai a tocai corantunu target (est a nai corantunu zenias de sugetus) intru s'annu 2030. Target difìtzilis – si ligit in su giassu de sa Regione Autònoma de Sardigna – ma chi funt netzessàrius po podi cumentzai su caminu de sa sustenibilidadi in s'ìsula nostra.

S'Istrategia Regionali po s'Isvilupu Sustenìbili “Sardegna 2030” est su resurtu de unu traballu mannu. A custu traballu at pigau parti totu su sistema Regioni. Su documentu, difatis, est òpera de su “Gruppo di Lavoro Interassessoriale”, de su sistema de is Entis Localis, de is impresas e de sa sotziedadi tzivili. Si oi ndi podeus chistionai est gràtzias a is fainas de su Forum Regionali po s'Isvilupu Sustenìbili.

Bisògiat a sutalineai puru ca funt istètius tres-milla is sugetus chi, intre su mesi de martzu 2021 e su mesi de làmpadas 2021, ant donau su contribbutu insoru po finiri custu traballu. Funt sugetus pubbricus e sugetus chi benint de su mundu de is aziendas puru. Totus ant pigau parti a is 6 Mesas regionalis e territorialis e a is 7 Labboratòrius chi nd'ant betiu is frutus chi podeus regolli in diri de oi. Custus funt resurtus de sustànzia po su tema de sa sustenibilidadi in Sardigna.

Ma non est totu, poita su caminu de fai est ancora longu meda. Est cantu si podit lìgiri in su giassu de sa Regione Autònoma de Sardigna etotu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags