Protzessu po sa cunsigna de Carles Piugdemont a s'istadu ispagnalu

Sa Corti de Apellu de Tàtari suspendit sa cunsigna de su leader catalanu
4 Ottobre 2021
pujdemont

Dd'iant pediu siat sa Procura siat sa denfesa e a merì est lòmpia puru sa detzididura de sa Corti de Apellu de Tàtari, chi at determinau de suspèndiri su protzedimentu de cunsigna pediu de s'Ispagna po s'ex presidenti de sa Generalitat catalana Carles Puigdemont. Aghillendi cantu pediu de sa procuradora generali Gabriella Pintus e de s'abogau Agostinangelo Marras, su collègiu fatu de Plinia Azzena e Maria Teresa Lupinu e cun presidenti Salvatore Marinaro at cunsiderau de abetai sa definitzioni de su protzedimentu chi pendit asuba de Puigdemont, est nai su chi pertocat s'immunidadi, e po finas su de sa chistioni pregiuditziali chi est a s'esàminu de sa Corti de Giustìtzia europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA