In s'Universidadi de Casteddu su cafeu si bufat a manera sustenìbili

Distribudoris automàticus lìberus de sa pràstica
6 Ottobre 2021
terra

Terra - In s'Universidadi de Casteddu ocannu su cafeu si podit bufai a manera sustenìbili, est nai sena de s'impreu de sa pràstica. Is distribudoris automàticus chi s'agatant in is fàbbricus de s'Universidadi, difatis, ant aboliu s'impreu de istèrgius fatus cun su petròliu.

S'issèberu fatu de s'Univerdadi incarrerat a bia de sa sustenibilidadi. Una cosa ci praxit meda a sa Commissioni Europea, ma po finas una pràtiga de mandai a innantis cun cussèntzia.

Sa Commissioni Europea, dd'ammentaus, previdit apaltus birdis po is Amministratzionis pùbblicas: funt is "Green public procurement".

Tocat a pretzisai ca "comporai birdi" olit nai pigai unu beni/sebìtziu pighendi in cunsidèriu su dannu chi s'isseberu fatu iat a podi fai a s'ambienti. No est po nudda ca su "Green public procurement" est unu de is primus istrumentus chi serbit a incarrerai polìticas de isvilupu sustenìbili.

unicaSu "Green public procurement" de s'ateneu casteddaju pertocat is distribudoris autòmaticus. S'Universidadi de Casteddu, difatis, at determinau de intregai su recreu feti a is cuntzessionàrius de bèvidas callentis o fridas in tassas o cicaras chi non faint dannu a s'ambienti, est a nai in tassas e cicaras de tetrapack.

Su bandu de gara dd'ant fatu su mesi de onniasantu passau, candu in s'Universidadi ddoi fiat comenti retora ancora Maria Del Zompo.

Castiendi a is regulas fissadas de sa gara de apaltu, s'àliga de sa molidura de su cafeu at èssiri imbiada in unus cantu tzentrus innoia dd'ant a torrai a impreai po sa produtzioni de contzimi orgànicu de impitai po is matas. Totu custu in su respetu de is printzìpius de s'economia tzirculari.

Sa retora Del Zompo - est de importu mannu a ddu sutalineai - atressu de is social iat otentu po finas is cumplimentus de Gaetano Manfredi, est a nai de su chi intzaras fiat su Ministru de s'Istrutzioni de s'Universidadi e de sa Circa e su chi in diri de oi est su sìndigu de Napoli.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags