Naschet Làndhe: s'abbardente de lande sardu

Dae sa distilleria Depperu unu produtu ùnicu in totu su mundu
25 Aprile 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Naschet “Làndhe”, s'abbardente de lande fata in Sardigna, in Tèmpiu, dae s'azienda agrìcula "Frutti di Bosco e Distilleria Arsura" de Fabio Depperu.

in sa mesa“Làndhe” est unu produtu ùnicu, bantadu finas dae su "Gambero Rosso". Custa innovatzione, chi naschet in Sardigna dae un'idea de su dotore in “Agraria” Fabio Depperu, est un'abbardente a colore de oro, at unu sabore friscu chi ammaentat sos frores e at finas ammentos de frore de arantzu e notas de capumilla.

Un'abbardente de non pèrdere, fata totu cun lande de su suèrgiu, sena de tzùcaru, de glicerina o àteros ingredientes. “Làndhe” est unu produtu fatu totu in Sardigna. Peri sa cassitedda de linna est fata dae artesanos sardos e marcada a fogu in Mamujada, s'eticheta in "braille" est fata in Ortacesus e su cartellinu de ortigu lompet dae Calanzanos.

Ma comente est naschida “Làndhe”? Làndhe est nàschida dae una chirca fata dae s'azienda de Depperu cun s'agiudu tècnicu de s'"Università di Scienze e Tecnologie Agroalimentari" de Ùdine. Su resurtu est un'abbardente elegante, sena de agrore, tesana dae sos aromatos de su "cognac", de su " whisky", de su "rum" e de sa "tequila".

Mario Ara, coordinadore regionale e visu-presidente natzionale de "Unilavoro" est sa ghia de sa promotzione de custu èrodutu de lande.

De ogni manera, tocat finas a sutalineare ca a pustis de s'abbardente de lande, chi est giai in cummèrtziu, sa distilleria de Depperu est traballende a un'àteru produtu de primore: "Lìcchitta", unu distilladu fatu de frùtora de buscu mìschia. "Lìcchitta" si presentat comente unu distilladu ùnicu, pro ite su mercadu internatzionale at feti distillados fatos cun una frùtora de buscu ebbia. Paris cun "Lìcchitta" b'at a èssere un'àtera novidade. Batijada "Melalione", at a èssere un'abbardente de lidone, unu produtu chi depet abarrare pro ses meses a pasare in carradas de acàssia. Pro como s'abbardente de lidone est galu in fase isperimentale.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags