Sos Cannisones: unu mandigu de sa coghina traditzionale de Ula

Finas a su 2019 custu pratu est istadu protagonista de una sagra
25 Agosto 2022
in sa mesa

In sa Mesa Sunt una pasta frisca chi si faghet a manera traditzionale. Custu produtu de sa coghina sarda est fatu cun chiu, abba e sale. Faeddamus de sos cannisones, unu màndigu de sa gastronomia tìpica de Ula, sa bidda chi s'agatat in su territòriu in ue passat su frùmene Tirsu, in sa regione istòrica de su Barigadu.

Custu pratu est su prus famadu de sa coghina de sa bidda, unu primu chi si cundit cun bagna e casu de berbeghe e chi si faghet a busa, est a nàrrere impitande unu ferritu longhitu chi de sòlitu si impreat pro fàghere tessìngiu.

Custu est unu tipu de pasta chi est presente in àteras biddas de Sardigna. Sunt biddas in ue su màndigu at àteros nùmenes: in Montrèsta, bidda de sa Planarza, lu lamant “sos pipiriolos” e si faghet pro mèdiu de una prentza chi si fissat asuba de una base de linna. In su Campidanu lu agatamus cun su nùmene de macarrones de busa.

No est totu, pro ite in Ula, bidda de 500 ànimas pagu prus o mancu, custa pasta est dae tempus meda sa protagonista de una sagra chi sos ulesos faghent in s'istiu. Una manifestatzione importante meda pro sa comunidade de sa bidda de su Barigadu, un'atopu chi at tentu una firmada dae su 2020, est a nàrrere ca custa sagra non l'ant prus fata pro more de s'impestadura cajonada dae sa pandemia de su covid-19. Su virus, comente s'ischit, at difatis firmadu onni atividade, finas cussas atividades chi fiant netzessàrias a sas biddas minores pro promotzionare su territòriu issoro e sos produtos tìpicos. Pensamus ca in su 2019 s'amministratzione de Ula aiat finantziadu s'acuistu de una prentza chi deviat serbire a fàghere sos cannisones in ocasione de sa sagra, cando in sa bidda de su Barigadu lompet meda gente.

E ocannu? In medas lu funt preguntande. Pro ocannu, difatis, chie connoschet sa sagra e sa calidade arta de sos produtos chi si podiant mandigare durante sa manifestatzione gastronòmica non at pèrdidu s'isperu de una torrada de s'apuntamentu. In die de oe podimus nàrrere feti ca sa sagra l'ant a fàghere s'11 de cabudanni, ma su programma no est galu nòdidu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags