S'ogiastru de Luras in cuncursu pro su Italian Tree of the Year

nch’est artu 14 metros e tenet 1154 tzentìmetros de tzircunferèntzia
26 Ottobre 2023
ogiastru luras

Giant Trees Foundation Onlus, in collaboratzione cun su ministeru de s’Agricultura, est organizende su cuncursu Italian Tree of the Year (e beniminde Rampelli), chi cada annu sèberat un’àrbore in su territòriu de s’istadu italianu.

Sa Sardigna est rapresentada dae s’ogiastru de Luras chi est parte de s’elencu de sos àrbores monumentales italianos (405 in toru, sos sardos). Posca su binchidore at a pòdere pigare parte a su European Tree of the Year. S’ogiastru lurisincu nch’est artu 14 metros e tenet 1154 tzentìmetros de tzircunferèntzia. Pro lu votare cheret chi nos culleghemus a custu link.

m.p.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA