Est mortu s'artista Paolo Laconi

Connòschidu mescamente pro sos Mamuthones suos
25 Gennaio 2024
mamuthones laconi

Aiat 67 annos Paolo Laconi, su pintore casteddaju. Si nch’est mortu oe lassende unu bòidu in su mundu de s’arte sarda.

Laconi, chi teniat s’istùdiu suo in pratza de Michelangelo in Casteddu, fiat nàschidu su 1956 e in vida sua nos at intregadu sas immàgines de sa tzitade e de Sardigna aprontadas cun su tràgiu artìsticu suo. Ma prus chi no àteru fiat connòschidu pro more de sos Mamuthones dae sa metade de sos annos 90.

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA